můj dotaz se týká uložení vysterilizovaných nástrojů.Lze považovat za chráněný nástroj (expirační doba 12 týdnů) -1) nástroj, který je uložený v tray kazetě bez víka, ale ve skříni, která je uzavřena dvířky 2) nástroj, který je uložený v tray kazetě s víkem ve skříni bez dvířek 3) nástroj, který je uložený v tray kazetě s víkem ve skříni s dvířky. Má vliv perforace tray kazety na expirační dobu?

Předpokládám, že dotaz směřuje k parni sterilizaci, pravděpodobně k malému parnímu sterilizátoru.

Odpověď je na všechny 3 otázky  –  tray kazeta, ať už uzavřená horním víkem, nebo samostatná „miska“ a to perforovaná nebo neperforovaná není dle české legislativy  definovaným  obalem, který chrání vysterilizovaný materiál před sekundární kontaminací při uskladnění chráněném či nechráněném. Jak víte, dobu exspirace stanovuje v ČR příl.č.4. Vyhl.č.306/2012 Sb. Odkazuji na kap. IV.V. Skladování a transport vysterilizovaného materiálu a násl. Kap. IV.VI. Exspirace sterilního materiálu.

Možnosti v praxi :

Jakékoli misky, tácky a to samostatné nebo kryté /kromě kontejnerů/ musí být zabaleny do  obalu např.papír/fólie apod. Pokud jsou takto vysterilizovány , lze je následně uložit s kratší či delší exspirací – 6 dnů, 12 týdnů atd. skladovací obaly……

Skříňka bez dvířek je samozřejmě nechráněné prostředí .

S ohledem na uvedené je odpověď na Váši poslední otázku = nemá , protože kazeta perforovaná či plná musí být zabalena v dalším obalu.

Pozn.:  Zmíněný „kontejner“ splňuje příslušná kritéria pro stanovenou expiraci dle uložení, protože je opatřen např. filtrem apod.

Jedinou výjimkou je u PS tzn. Flash sterilizace definovaná a podmíněná požadavky  výše cit. vyhl. v kap. 6.1.1 Způsoby sterilizace , která umožňuje sterilizaci v obalech, které popisujete, ale bez jakékoliv delší exspirace.

Richard  Janů, Henry Schein

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *