Dobrý den, mohu zapnout parní sterilizátor a odejít na jiné pracoviště? Nechat ho běžet bez dozoru? Upravuje to nějaká vyhláška? Zaměstnavatel mě tlačí do současného vykonávání práce operační a sterilizační sestry na dvou různých pracovištích.Děkuji Jana

Vyhláška MZ ČR č.306/2012 Sb. v Příloze č.3 části IV.VIII: Dokumentace sterilizace uvádí:

 1. Monitorování sterilizačního cyklu:

Fyzická osoba zodpovědná za sterilizaci

a) sleduje na zabudovaných měřících přístrojích, zda sterilizační cyklus probíhá podle zvoleného programu; pro splnění této podmínky nelze provádět sterilizaci po pracovní době, kdy personál není přítomen,

b) kontroluje zaznamenávané hodnoty a vyhodnocuje je po skončení sterilizačního cyklu, pokud je sterilizátor vybaven zapisovačem nebo tiskárnou.  …

Ivan Kareš

1 thoughts on “Dobrý den, mohu zapnout parní sterilizátor a odejít na jiné pracoviště? Nechat ho běžet bez dozoru? Upravuje to nějaká vyhláška? Zaměstnavatel mě tlačí do současného vykonávání práce operační a sterilizační sestry na dvou různých pracovištích.Děkuji Jana”

 1. Nedá mně, abych jako zástupce výrobce sterilizátorů nereagoval na tento dotaz a odpověď.
  Plně automatické řízení všech fází pracovního cyklu prakticky jakéhokoliv přístroje je jejich výrobci implementováno zejména proto, že člověk již nedokáže v reálném čase a s dostatečnou přesností reagovat na všechny proměnné toho kterého přístroje a procesu, ať už se jedná o sterilizátor, mycí automat, pračku, sušičku…
  V těchto případech se předpokládá, a to zcela oprávněně, že účast člověka se soustředí jen na potvrzení správného výsledku činnosti automatického přístroje tím, že verifikuje vhodným způsobem hlášení po skončení jeho pracovního cyklu indikovaného nebo vypsaného na displeji, výpisu z tiskárny, elektronickém výpisu apod. společně s vyhodnocením např. dalších indikátorů procesu.
  Moderní automatické přístroje zpravidla již neumožňují žádné ruční řízení a přístroje samy dokážou správně vyhodnotit případné poruchové stavy a uvést se do výchozího bezpečného stavu s příslušným hlášením (typicky při výpadku některého z médií).
  Trvat proto na trvalé přítomnosti obsluhy u automatického přístroje s tím, že tato obsluha má vyhodnocovat online správnost průběhu pracovního cyklu, je anachronismus vyhlášky (ostatně není jediný) a už dávno mělo být toto ustanovení změněno s ohledem možnosti dnešních přístrojů.
  Alespoň je možné toto ustanovení vyložit tak, že obsluha plně automatického přístroje by měla být k dispozici způsobem, aby v přiměřené době byla schopna reagovat nanejvýš na takové ojedinělé stavy (např. havárie), které z povahy věci vstup lidského faktoru budou vždy vyžadovat.

  Ing. Zdeněk Švéda
  BMT Medical Technology s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *