VII. Celoslovenská konferencia sestier a iných zdravotníckych pracovníkov pracujúcich na pracoviskách centrálnej sterilizácie

Přijměte pozvánku na celoslovenskou konferenci slovenské Komory sester zaměřenou na problematiku pracovišť centrálních sterilizací ve zdravotnických zařízení.
Více na stránce Odborné akce tohoto webu.