Dobrý den,prosím o odkaz, kde najdu hygienické normy pro denní stacionář k aplikaci cytostatik a aplikace transfuzí. Normy pro místnosti pacientů (počet WC…) i pro zázemí personálu (hygienická smyčka…).

Závazné hygienické požadavky pro zdravotnická pracoviště – denní stacionář k aplikaci cytostatik a aplikace transfuzí jsou stanoveny pouze z hlediska ochrany zdraví zaměstnanců. Tyto požadavky (obecné pro všechny typy pracovišť)  naleznete v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně požadavky na prostorové uspořádání pracovišť jsou uvedeny v § 46, § 47, § 48.Co se týká sanitárních zařízení pro zaměstnance jsou požadavky na rozměry, provedení a vybavení uvedeny v § 54, § 55 a příloze č. 10 tohoto vl. nařízení.  Z § 54 odst. 5)  /v návaznosti na § 16/  pak vyplývá, že pokud se na pracovišti vykonává práce s chemickými karcinogeny ( zde konkrétně cytostatika) a biologickými činiteli  skupiny 2, 3 a 4, umísťuje se průchozí sprcha mezi šatnou pro pracovní a civilní oděv, tzn. zřizuje se  hygienická smyčka.Seznam biologických činitelů  a jejich zařazení do skupin 2,3 a 4 je uveden v příloze č. 7, část A citovaného vl. nařízení.

 Marie Kabátová, Odborný referent, oddělení hygieny práce

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

ID datové schránky: xwsai7r

tel.: 577 006 758

www.khszlin.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *