Dobrý den, můžete mi prosím poradit, zdali může obsluhovat a vyhodnocovat testy u autoklávu i sanitář bez dohledu všeobecné sestry ? Děkuji za odpověď

Dobrý den, dle platné legislativy a to zákona 96/2004 Sb. §. 42 odst. 3: Za výkon povolání sanitáře se považuje pomocná činnost v rámci poskytování zdravotních služeb pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu. Podle vyhlášky 55/2011 Sb. § 43 : Vykonává činnosti a může pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu provádět pomocné a obslužné činnosti nutné k poskytování ošetřovatelské péče, preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační péče, paliativní péče, lékárenské péče a klinickofarmaceutické péče, zdravotní péče na úseku patologie; při tom zejména může mj. v odst. 8. v rozsahu své způsobilosti provádět činnosti při přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby.

S pozdravem

Dagmar Ježková, v.s. Centrální sterilizace FN Brno Jihlavská 20 625 00 Brno Tel: 532233989 e-mail: jezkova.dagmar@fnbrno.cz

2 thoughts on “Dobrý den, můžete mi prosím poradit, zdali může obsluhovat a vyhodnocovat testy u autoklávu i sanitář bez dohledu všeobecné sestry ? Děkuji za odpověď”

  1. Dobrý den vrchní sestro,
    vyhlášku si umíme každá přečíst sama. Odkazujete na vyhlášku, která neplatí. Nahrazuje ji vyhláška 391/2017.
    Naše sanitářky ve 4. platové třídě na centrální sterilizaci, mají v náplni činnosti odstavec tohoto znění: ovládá obsluhu parních sterilizátorů, správné naplnění komory materiálem, vhodný program sterilizace. Má vystavený doklad – osvědčení o obsluze tlakových lahví – školení formou testu za přítomnosti revizního technika. Nemyslím si, že je toto náplň činnosti sanitářky ve 4. platové třídě. A na otázku jste přímo neodpověděla. Protože jak vidíte, každá vrchní setra si pod pojmem „v rozsahu své způsobilosti“ a „manipulovat s tlakovými nádobami“ vykládá jinak.

  2. Dobrý den!
    Vyhláška 391/2017 mění některá ustanovení citované vyhlášky 55/2011, ale nenahrazuje ji. Ustanovení § 43 nejsou dotčena.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.