Dobrý den, prosím laskavě o vyjasnění pojmů u následující části vyhlášky – IV.IX. Kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů, bod 2 a – Frekvence použití biologických indikátorů: bod 3. jedenkrát za měsíc – u sterilizátorů, které jsou umístěny na odděleních centrální sterilizace či sterilizačních centrech, operačních sálech, operačním traktu a na pracovištích, která sterilizují materiál pro jiná pracoviště. Zajímá mne, co je konkrétně myšleno jiným pracovištěm. Ordinaci sdílím s kolegou, který je zároveň majitelem autoklávu a ten mi přístroj promajímá za účelem sterilizace mých nástrojů. Přístroj tedy využíváme oba na jednom pracovišti. Příslušná HS trvá na tom, že jsem “jiné pracoviště”, i když jsem na pracovišti stejném a požaduje kontrolu sterilizátoru každý měsíc. Ovšem v mém předchozím působišti, při stejném sdílení autoklávu v jednom místě, kdy byl majitelem kolega, jiná místně příslušná HS nic podobného nevyžadovala a shledala dostačující kontroly podle ostatních bodů. Prosím o objasnění. Děkuji

Pojem „pracoviště “ znamená – jiné oddělení, ordinaci atd. nejen v rámci jednoho zdravotnického zařízení, týká se fyzických i právnických osob. Ve Vašem případě se jedná o jediné pracoviště!

RNDr. Jaroslava Zelenková

 

1 thoughts on “Dobrý den, prosím laskavě o vyjasnění pojmů u následující části vyhlášky – IV.IX. Kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů, bod 2 a – Frekvence použití biologických indikátorů: bod 3. jedenkrát za měsíc – u sterilizátorů, které jsou umístěny na odděleních centrální sterilizace či sterilizačních centrech, operačních sálech, operačním traktu a na pracovištích, která sterilizují materiál pro jiná pracoviště. Zajímá mne, co je konkrétně myšleno jiným pracovištěm. Ordinaci sdílím s kolegou, který je zároveň majitelem autoklávu a ten mi přístroj promajímá za účelem sterilizace mých nástrojů. Přístroj tedy využíváme oba na jednom pracovišti. Příslušná HS trvá na tom, že jsem “jiné pracoviště”, i když jsem na pracovišti stejném a požaduje kontrolu sterilizátoru každý měsíc. Ovšem v mém předchozím působišti, při stejném sdílení autoklávu v jednom místě, kdy byl majitelem kolega, jiná místně příslušná HS nic podobného nevyžadovala a shledala dostačující kontroly podle ostatních bodů. Prosím o objasnění. Děkuji”

  1. Každý právní předpis je třeba vykládat v jeho souvislosti.
    Pojem „pracoviště“ vyhláška sice nedefinuje, ale tak, jak s tímto pojmem zachází v jiných ustanoveních, ale zejména v ostatních částech předmětné přílohy, např. v čl. IV.X.3 , je zřejmé, že pracovištěm se zde rozumí místo jako stavební část.
    Jedná-li se ve Vašem případě o jeden sterilizátor, který používají dva subjekty, nejedná se o pracoviště, které sterilizuje materiál pro jiné pracoviště.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *