STERIL.CZ – Brno 2018 je za námi

STERIL.CZ – Brno 2018. Ve dnech 23. – 24.10.2018 se v Kongresovém centru BVV /KC/ v Brně pod záštitou hejtmana JmK a ředitele FN Brno uskutečnil XIV. Mezinárodní kongres STERIL.CZ. Tato tradiční vzdělávací a společenská akce je součástí vzdělávacího veletrhu Brno a je realizována v gesci České společnosti pro sterilizaci, z.s. /CSS/ a organizačně i programově se na ní podílí každoročně i odd. Centrální sterilizace /CS/ FN Brno.

Letošní ročník proběhl za účasti 222 řádně registrovaných účastníků z celé ČR, USA, Francie, Kolumbie a Slovenska. V KC se prezentovalo i 35 smluvních partnerů CSS – firem vyrábějících, dovážejících nebo prodávajících zdravotnické prostředky /ZP/ nebo produkty a zboží vztahující se k technologiím dekontaminace, dezinfekce či sterilizace těchto ZP.

V dvoudenním programu bylo předneseno 30 odborných sdělení, z toho 8 zahraničními autory z Kolumbie, USA, Francie a Slovenska.

Management kongresu děkuje všem účastníkům za aktivní nebo i pasívní přístup a návštěvu kongresu.
Zvláštní poděkování patří přednášejícím – za erudovaná sdělení a diskutujícím za vytvoření neformální pracovní atmosféry a za přínosné diskuse v auditoriu i kuloárech kongresu.
Většina sdělení bude po souhlasu autorů pro zájemce publikována na webu CSS – na stránkách e-časopisu Nové vademecum sterilizace.
Všichni účastníci kongresu ocenili přítomnost a prezentaci 35 firemních partnerů CSS. Je i jejich zásluhou, že kongresové dění probíhá na vysoké úrovni a je pro účastníky zdrojem informací a nových kontaktů – za to jim patří každoroční dík.
Prezentační prostory v předsálí kongresu, zaplněné stoly a materiály firem, jsou každoročně malým brněnským veletrhem toho, co je na sterilizačních pracovištích nezbytné a potřebné.

Pro organizační tým letošního kongresu STERIL.CZ – Brno 2018 jsou uvedená fakta a úroveň akce závazkem a dalším podnětem pro přípravu následujícího, XV. Mezinárodního kongresu STERIL.CZ – Brno 2019.
Budeme se proto i v příštím roce v tradičním říjnovém termínu těšit na vaši účast a na kolegiální a přátelská setkání na kongresu České společnosti pro sterilizaci – STERIL.CZ – Brno 2019.

Za organizační tým kongresu RNDr. Bruno Šudřich

2 thoughts on “STERIL.CZ – Brno 2018 je za námi”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *