Dobrý den, ráda bych věděla, jak vést sterilizační deník, když pracujeme s menším parním sterilizátorem, který by měl vše ukládat na paměťovou kartu? Mám si záznamy v nějakém intervale tisknout a podepisovat, nebo stačí mít sterilizaci v elektronické podobě a zvlášť vést jen deník testů – stačí vakuový test a helix/bowie test ? Nejsem si jistá, jestli Bowie je to samé jako Helix test. Je nutné provádět 2 druhé Bowie testu? – Dutinový bowie test a pak Bowie-Dick test pro kontrolu průniku páry během sterilizace ( několik listů papíru vložených do malého sáčku, uprostřed kterého je umístěn chemický indikátorový list citlivý na teplo). Popřípadě ještě Chemický test parní sterilizace TST. Kolik mám tedy dělat záznamů testů denně a měsíčně? Pročítala jsem vyhlášku, ale není jasné jaké testy mám dělat a jak zapisovat testy s elektronickou verzí sterilizačních záznamů. Předem děkuji za odpověd. P.

K první části otázky sděluji, že elektronický záznam se uznává dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. V záznamu je datum, číslo cyklu, parametry, vyhodnocení atd. Obecně: Pokud nelze vstoupit do dokumentu, kde je výsledek procesu chráněn proti manipulaci s daty, musí se část požadavků pro úspěšnou sterilizaci doplnit do deníku, kde se dle požadavku výše zmiňované vyhlášky doplní požadovaná data:

1) datované písemné vyhodnocení chemického indikátoru sterilizace

2) datované písemné vyhodnocení denního B.D. testu a uložením testu do dokumentace

3) datované písemné vyhodnocení denního vakuového testu.

Tyto záznamy podepíšete v deníku.

Volba B.D. testu je na Vás, zdali použijete klasický test nebo jeho alternaci ve formě tělíska typu Helix. Provádíte vždy jen jeden denní B.D. test, záleží jaké zdravotnické prostředky chcete sterilizovat.

Povinná je evidence každého sterilizačního cyklu včetně druhu sterilizovaného materiálu. O sterilizačním cyklu a dalších v tom samém dni, zapisujete a hodnotíte jen chemické indikátory sterilizace za předpokladu, že obsah vsázky je stejný. Pokud je jiný, zapíšete změnu druhu sterilizovaného materiálu, který se vede povinně vede v deníku.

Shrnutí: první ranní cyklus s B.D. testem a vakuovým testem, v průběhu dne používáte pouze procesové testy na každém jednotkovém obalu a chemické testy sterilizace – počet dle velikosti komory. Písemně vyhodnocujete včetně B.D. testu, který navíc ukládáte do dokumentace.

RNDr. Jaroslava Zelenková

protiepidemické oddělení

Rytířská 12, 110 00 Praha 1

Jaroslava.zelenkova@hygpraha.cz

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

+420 296 336 798,

+420 283 840 786

+420 733 673 932

cid:image003.png@01D47768.00A144A0

Pokud poskytujete v rámci této komunikace Vaše osobní údaje, dochází ze strany Hygienické stanice hlavního města Prahy (HSHMP) k jejich zpracování. S osobními údaji HSHMP nakládá v souladu s platnou právní úpravou, přičemž základní informace o ochraně osobních údajů v HSHMP podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jsou dostupné na webových stránkách HSHMP (www.hygpraha.cz) v informačním memorandu: „Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů“.

1 thoughts on “Dobrý den, ráda bych věděla, jak vést sterilizační deník, když pracujeme s menším parním sterilizátorem, který by měl vše ukládat na paměťovou kartu? Mám si záznamy v nějakém intervale tisknout a podepisovat, nebo stačí mít sterilizaci v elektronické podobě a zvlášť vést jen deník testů – stačí vakuový test a helix/bowie test ? Nejsem si jistá, jestli Bowie je to samé jako Helix test. Je nutné provádět 2 druhé Bowie testu? – Dutinový bowie test a pak Bowie-Dick test pro kontrolu průniku páry během sterilizace ( několik listů papíru vložených do malého sáčku, uprostřed kterého je umístěn chemický indikátorový list citlivý na teplo). Popřípadě ještě Chemický test parní sterilizace TST. Kolik mám tedy dělat záznamů testů denně a měsíčně? Pročítala jsem vyhlášku, ale není jasné jaké testy mám dělat a jak zapisovat testy s elektronickou verzí sterilizačních záznamů. Předem děkuji za odpověd. P.”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *