STERIL.CZ – Brno 2019 je minulostí

STERIL.CZ – Brno 2019. Ve dnech 22. – 23.10.2019 se v Kongresovém centru /KC/ v Brně, Hlinky 31 pod záštitou hejtmana JmK, ředitele FN Brno a ředitelky odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ ČR, Hlavní sestry ČR uskutečnil XV. Mezinárodní kongres STERIL.CZ. Tato tradiční vzdělávací a společenská akce je součástí vzdělávacího veletrhu Gaudeamus na brněnském výstavišti a je realizována v gesci České společnosti pro sterilizaci, z.s. /CSS/ a organizačně i programově se na ní podílí každoročně i odd. Centrální sterilizace /CS/ FN Brno.

Letošní ročník proběhl za účasti 217 řádně registrovaných účastníků z celé ČR, Polska, Kolumbie a Slovenska. V KC se prezentovalo i 40 ze 48 smluvních partnerů CSS – firem vyrábějících, dovážejících nebo prodávajících zdravotnické prostředky /ZP/ nebo produkty a zboží vztahující se k technologiím dekontaminace, dezinfekce či sterilizace těchto ZP.

V dvoudenním programu bylo předneseno celkem 32 odborných sdělení, z toho 5 zahraničními autory z Kolumbie, Polska a Slovenska, 8 přednášek bylo prezentováno autory z FN Brno.

Management a realizační tým kongresu děkuje všem účastníkům za aktivní nebo i pasívní přístup a návštěvu kongresu.
Zvláštní poděkování patří přednášejícím – za erudovaná sdělení a diskutujícím za vytvoření neformální pracovní atmosféry a za přínosné diskuse v auditoriu i kuloárech kongresu.
Většina sdělení bude po souhlasu autorů v blízkém horizontu pro zájemce publikována na webu CSS – na stránkách tradičního e-časopisu Nové vademecum sterilizace.
Všichni účastníci kongresu ocenili přítomnost a prezentaci 40 firemních partnerů CSS. Je i jejich zásluhou, že kongresové dění probíhá na vysoké úrovni a je pro účastníky zdrojem informací a nových kontaktů – za to jim patří každoroční dík.
Prezentační prostory v předsálí kongresu, zaplněné stoly a pestrá škála produktů firem z celého světa, jsou každoročně malým brněnským veletrhem toho, co je na sterilizačních pracovištích nezbytné a potřebné.

Pro organizační tým letošního kongresu STERIL.CZ – Brno 2019 jsou uvedená fakta a úroveň realizované akce závazkem a dalším podnětem pro přípravu následujícího, XVI. Mezinárodního kongresu STERIL.CZ – Brno 2020.
Budeme se proto i v příštím roce v tradičním říjnovém termínu těšit na vaši účast a na kolegiální a přátelská setkání na kongresu České společnosti pro sterilizaci, z.s. – STERIL.CZ – Brno 2020.

Za organizační tým kongresu RNDr. Bruno Šudřich

3 thoughts on “STERIL.CZ – Brno 2019 je minulostí”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *