CSS v roce 2021

 

.

 

Vážené partnerky a partneři České společnosti pro sterilizaci, z.s.,
vážené členky a členové,
milé přítelkyně a přátelé,
příznivkyně a příznivci naší společnosti,

dovoluji si Vám popřát jménem managementu CSS úspěšný vstup do nového roku, doufejme, roku lepšího než ten proběhlý.

V roce 2020 jsme si moc radostí neužili, necestovali jsme, neslavili, nedovolenkovali, ani se na kongresu STERIL.CZ nepotkali, jen se trápili v agónii kovidové,
Snad to bude v budoucím čase lepší.

Pro rok 2021 máme plány pro naši společnost standardní a věříme v jejich naplnění, Držme si společně palce. Při dodržení standardních zásad nám nic moc jiného ani nezbývá,

Dovolujeme si Vám pro rok 2021 oznámit, že vzhledem k minimálním aktivitám a výdajům CSS v roce 2020 se výbor společnosti rozhodl, že pro rok 2021 nebudou ani od členů, ani od partnerů vyžadovány žádné platby, t.j. ani členské, ani partnerské příspěvky.

S přáním pěkných bezpečných dnů za management CSS
Bruno Šudřich
_______________________________________________

P.S. Osobně sděluji, že vzhledem k razantním změnám ve vedení FN Brno a k organizačním změnám v provozu nemocnice, mj. sloučení CS a COS, mému odchodu z FN do důchodu a pozastavení tedy mé pracovní mejlové adresy, bude k užití moje nová adresa sterilizator49 /zavináč/ gmail.com