Je možné komerčně sterilizovaný materiál skladovat volně v drátěném koši za dodržení podmínek expirace udávané výrobcem. Výrobce nikde na obalu neuvádí , jak se má materiál skladovat. Zda volně nebo v chráněném obalu

Komerčně sterilizovaný materiál je dodáván v primárním, sekundárním a terciálním obalu. Takto skladovaný materiál exspiruje tak jak je uvedeno. Pokud je ovšem materiál redistribuován na jednotlivá pracoviště po vybalení až na primární obal, platí exspirační požadavky vyhl.MZ ČR 306/2012 Sb.

Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *