Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zdali jsou někde kontakty na společnosti/osoby, které provádějí školení pro způsobilost na zacházení s autoklávy?

Technickou i hygienickou bezpečnost při provozování malých/velkých parních sterilizátorů řeší mj. legislativně zákon o zdravotnických prostředcích č. 89/2021 Sb a příl. č.4. vyhl. č. 306/2012 Sb.

Obsluha autoklávu musí absolvovat po instalaci instruktáž zpravidla od servisního technika ( s oprávněním výrobce či pověřené osoby), který vystaví doklad o zaškolení personálu.

Platnost tohoto dokladu není časově omezena.

Protože je autokláv také tlakové zařízení musí obsluha ( dle ustan. příl. č. 6-8 ČSN 691102)  absolvovat také školení „ bezpečnosti práce“  s tlakovými nádobami a přístroj = autokláv podléhá periodickým revizím TN ( viz. §47 výše cit. zákona o ZP)

Revize provádí revizní technici TNS ( tlakové nádoby stabilní) vč. školení obsluhy a platnost vystaveného osvědčení/dokladu o odborné způsobilosti obsluhy TNS je 3 roky.

Pro ilustraci přikládám oprávnění a osvědčení RT.

Pro bezpečný provoz autoklávů je nutno také plnit další požadavek – provádění BTK oprávněným servisním technikem (bezpečnostně-technické kontroly u ZP), autoklávy jsou zařazeny do tř. IIb

a pravidelné tzv. testy účinnosti, které provádí pro zdravotnická zařízení státní hygienická služba, příp. akreditované laboratoře s licencí pro tyto úkony.

V případě potřeby další konzultace jsem Vám k dispozici

Richard Janů

manažer sterilizace/obchodní oddělení

revizní technik TNS zdravotnických

znalec České společnosti pro sterilizaci

HENRY SCHEIN s.r.o. Černokostelecká 24| Praha 10, 100 00

HENRY SCHEIN s.r.o.  VIENNA POINT 2, Vídeňská 119 d, 619 00 Brno,

Mob: ­+420 603 511 935

Email: richard.janu@henryschein.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *