Dobrý den, prosím o radu v zubní ordinaci (stomatochirurgie)-použití exikátoru a PERSTERILU, který jsme běžne používali jako vyšší stupeň dezinfekce,nyní nám v lékarně řekli,že již není možné persteril objednat.Je možnost persteril jestě sehnat jinde a nebo je alespoň jiná náhrada této dezinfekce, kerá by byla možna použít do exikátoru?Děkuji za odpověď.

Použití par Persterilu v exsikátoru je obsolentní a opuštěná metoda, která není v seznamu sterilizačních metod. Můžete použít jako alternativu např.

GIGASEPT FF
Dezinfekce nástrojů a endoskopů, příslušenství pro anestezii apod.
SZÚ schválen i pro vyšší stupeň dezinfekce! Vzhledem ke specifikaci a způsobu použití je Gigasept FF zvláště cenově výhodný.
Doba použitelnosti roztoku – 16 dní Použitelnost aplikačního roztoku lze překontrolovat během doby použití pomocí testovacího papírku.
Velmi široká antimikrobiální účinnost vůči grampozitivním i gramnegativním bakteriím, mikroskopickým houbám, TBC, virům (HBV, HIV), spórám.
Bez formaldehydu.
Vynikající snášenlivost s materiály.
S antikorozní přísadou.
Biologicky odbouratelný podle OECD č. 301 D. (podle metodiky Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)
Schváleno a povoleno rozhodnutím HH ČR HEM – 381 – 6.1.2000/614 ze dne 10.1.2000.
Použití
Gigasept FF se ředí pitnou vodou na požadovanou koncentraci ENDOSKOPY aj. vkládat do připraveného roztoku. Při silném znečištění se doporučuje kombinovat Gigasept FF s přípravkem Gigasept FF – REINIGUNGSVERSTÄRKER (informace viz. další text). Při vložení endoskopu do roztoku Gigaseptu F je třeba dbát na to, aby celá plocha byla úplně smočena a aby nebyl v dutinách vzduch. Po uplynutí doby působení důkladně opláchnout dezinfikované přístroje pitnou či destilovanou vodou. pozn.: v kombinaci s REINIGUNGSVERSTÄRKEREM se baktericidní účinek dle výsledků expertizy SZÚ zlepší 5 – 10 x !
Z téhož zdroje zjištěno, že při dezinfekci otřením Gigasept s detergentem v koncentraci 5% bezpečně usmrtil mikroby při 15 min. expozici, v konc. 1% byl účinný při 30 min. expozici.
Složení 100 g Gigaseptu FF obsahuje: 11,0 g dialdehydu kys. jantarové 3,0 g dimethoxytetrahydroguranu 6,0 % methanolu, propanol, etanol, méně než 1,0% tenzidů
Aplikační koncentrace – doba působení
• bakterie vč.TBC, mikroskop.houby: 6% /15 minut, 3% / 30 minut.
• HBV (po znečišt. org. látkami), HIV: 5% /15 minut,
• Helicobakter pyroli: 3% /30 minut,
• Polioviry: 8% /30 minut,
• Adenoviry: 5% /60 minut,
• spory bakterií (studená sterilizace): 10%/ 5 hodin.
vždy opláchnout PITNOU vodou
Vyšší stupeň dezinfekce 10% – 5 hodin
opláchnout sterilní DESTILOVANOU vodou
Fyzikálně – chemické vlastnosti
Koncentrát: čirá, zelená kapalina, pH: cca 6,0 10%ní roztok: čirá, světlezelená kapalina, pH: cca 6,0 6%ní roztok: čirá, světlezelená kapalina, pH: cca 6,3 teplota vzplanutí: 27,5 °C
Toxicita (pro potkana)
koncentrát: LD50 při požití (orálně) 1990 mg.kg-1 LD50 při intravenosním podání 360 mg.kg-1
10%ní roztok: LD50 při intravenosním podání 3600 mg.kg-1
6%ní roztok: LD50 při požití (orálně) 33000 mg.kg-1
LD50 při intravenosním podání 6000 mg.kg-1
Celkové zhodnoceni toxicity: přípravek obsahuje methanol, není však jedem. Pracovní roztok (6%) je málo jedovatý.
Bezpečnostní opatření – zvláštní pokyny: Pouze k zevnímu upotřebení – hořlavina II. třídy (ČSN 65 0201) – Uschovat mimo dosah dětí! – zdraví škodlivý při vdechování a při požití – dráždí oči, dýchací orgány a kůži – zamezit styku s očima, při zasažení oči okamžitě důkladně vypláchnout vodou a vyhledat lékařskou pomoc- používat vhodné rukavice a ochranné brýle – uschovat mimo dosah zdrojů vznícení – zákaz kouření – při rozlití podniknout opatření proti případnému vzniku požáru nebo event. výbuchu – zajistit dostatečné větrání prostoru.
Za skladovacích podmínkek od -5°C do +30°C je doba použitelnosti minimálně 2 roky.
Dodavatelské balení lahev s modelovaným uchem o obsahu 2 l
Aplikační pomůcky šroubovací uzávěr „FLADOS“ s vestavěným dávkovačem odměrka s držadlem
Vanový komplet – system „SET“ – vana, koš, vložka, víko o obsahu 3, 5, 10 a 30 litrů

MUDr. Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *