Dobrý den, mám k Vám dotaz ohledně dokumentů o novém sterilizátoru, který vyžaduje kontrola z hygieny. 6.12.22 jsme zakoupili horkovzdušný sterilizátor Memmert SF55. Dodavatel nám dodal s ním Certifikát o kalibraci, Prohlášení o shodě- v němčině.V češtině záruční list, dodací list k faktuře,Instruktáž k zdravotnímu prostředku s proškolením zdravotní sestry, návod k obsluze. Hygiena požaduje překlad z němčiny(?) výše jmenovaných dokladů a technickou prohlídku nebo servisní protokol a kontrolu účinnosti sterilizátoru- a to prý ihned před 1. zapnutím sterilizátoru. Vzhledem k tomu že ne úplně rozumím jednotlivým požadavkům, nevím zdali provedení INSATALAČNÍHO ATESTU PODLE ČSN554, který provedl školitel , splní požadavek hygieny. Děkuji za odpověď.

Dobrý den paní doktorko,

Všechny dotazy měly směřovat k vašemu dodavateli přístroje.

Tento přístroj je ZP tř. IIb.

Předpokládám, že dodala stejná firma, která prováděla prostřednictvím servisního technika instalaci.

První požadavek dle zákona č. 375/2022 je, aby přísl. technik měl certifikát-oprávnění k uvedeným činnostem tj.  instalace – montáž, zaškolení personálu-instruktáž, BTK a servis (§41, 44,45 a 46)

Výrobce vyžaduje zaškolení personálu takovou odbornou osobou.

Návod k obsluze máte v češtině, to je v pořádku vč. dalších dokladů v češtině.

Prohlášení o shodě nemusí být v češtině, viz. příloha anglická verze aktuální, český překlad také přikládám, ale pouze starší verze již neplatná, jen pro ilustraci….ale není CZ potřeba.

K dalšímu dotazu: BTK se provádí 1x ročně u přístrojů Memmert tzn. první BTK bude za rok ode dne instalace.

U nového přístroje musíte mít od dodavatele/technika předávací protokol o instalaci a zaškolení personálu- jmenovitě podepsané technikem a proškolenými osobami.

Testy účinnosti, jak správně uvádíte provede hygienická služba příp. akreditovaná laboratoř s oprávněním před uvedením nového přístroje do provozu a následně v periodách dle požadavků příl. č.4. vyhl.306/2012 Sb.

K poslední větě… ČSN 554 je již neplatná norma  a navíc se týká  sterilizace vlhkým teplem (parní sterilizace) což není Váš případ.

s pozdravem

Richard Janů

manažer sterilizace/obchodní oddělení

HENRY SCHEIN s.r.o. Černokostelecká 24| Praha 10, 100 00

HENRY SCHEIN s.r.o.  VIENNA POINT 2, Vídeňská 119 d, 619 00 Brno,

Mob: ­+420 603 511 935

Email: richard.janu@henryschein.cz

http://10.42.16.18/images/stories/loga/Henry-Schein.jpg

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *