Dobrý den, prosím, je v nějakém předpisu stanoveno jak bezpečně likvidovat dezinfekční přípravky (koncentráty)? Jde o přípravky s prošlou expirací nebo nespotřebované, dodavatel nám je k likvidaci nepřevezme. V bezpečnostních listech je popsán postup likvidace pouze v případech havárie. Děkuji za odpověď.

Koncentráty dezinfekčních prostředků jsou podle Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a prováděcí Vyhlášky č. 273/2021 Sb. o nakládání s odpady klasifikovány jako odpady nebezpečné a je možno je svěřit k likvidaci pouze osobám či firmám, které mají povolení k nakládání s nimi. Pokud nemá takové povolení vaše zdravotnické zařízení, je nutno o likvidaci takových odpadů požádat smluvně externí organizaci.

MUDr. Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *