Dobrý den, prosím o informaci, zda kuchyňský odpad v nemocnici musí být do doby odvozu uložen v chladicím boxu (pokud ano, jaká se má zde udržovat teplota). Pokud chlazen být nemusí, jak často se musí odvážet? Který předpis tuto problematiku řeší? Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den.

Gastroodpad (neboli odpad biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven) musí být odstraňován z prostor, kde se nacházejí potraviny, co nejrychleji. Musí se skladovat v uzavíratelných (gastro) nádobách a tyto nádoby musejí být pravidelně vyváženy, a udržovány v čistém (sanitace) a technicky řádném stavu. Svoz gastroodpadu z podniků veřejného stravování musí provádět jen firma s patřičnými oprávněními. Gastroodpad se nejčastěji zpracovává v bioplynových stanicích.

Podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb.) patří zbytky jídel do skupiny 20 (komunální odpady), konkrétně pak 200108 – Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. A protože tedy jsou zbytky odpadem, má každý stravovací provoz povinnosti původce odpadů. Ve stravovacích provozech vznikají biologicky rozložitelné odpady při přípravě pokrmů. Mezi biologicky rozložitelné odpady patří také nevydané pokrmy, zbytky jídel a odpadní tuky.

Provozně nejjednodušší a z hlediska legislativy správné (zákon o odpadech) je všechny zbytky z přípravy pokrmů, nevydanou stravu a zbytky vydaných pokrmů ukládat do jedné nádoby, zařadit je podle zákona o odpadech pod katalogovým číslem 200108 – Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a předávat oprávněné osobě (oprávněná osoba = osoba, která má platné povolení krajského úřadu podle § 14 odst. 1 k provozování zařízení na sběr a výkup nebo využívání, odstraňování odpadu).

Tento odpad se shromažďuje v nádobách oprávněné osoby (jsou opatřeny víkem s gumovým těsněním nebo šroubovým uzávěrem). Při odvozu plné nádoby oprávněná osoba vždy přiveze nádobu novou a čistou. Důležité je pamatovat na to, že pokud se tento odpad nepředává oprávněné osobě bezprostředně, je nutné jej uchovávat v chlazeném prostoru (např. vyčleněná lednice, box), zpravidla dle požadavků místní hygienické stanice. Proto doporučuji obrátit se na vaši místně příslušnou Krajskou hygienickou stanici.

S pozdravem

Mgr. Jana Lehnertová

vedoucí Odd. nemocniční hygieny

KRAJSKÁ NEMOCNICE T. Bati a.s., Zlín

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *