Dobrý den, ještě dotaz k zák č.. 89/2021 Sb., Pokud se provozovatel prokáže platnou BTK u sterilizátoru např. řady HS, nebo jiným vyrobeným před r.1998, nesmí ho i tak použít? Pokud ne prosím uvedení konkrétního paragrafu.Moc děkuji.

 Provoz a servis zdravotnických prostředků uvedených do provozu před účinností tohoto zákona řeší § 69 odst.4, který zní : ZP,  který byl uveden do provozu přede dnem nabytí platnosti tohoto zákona a byl řádně označen značkou CE nebo který byl řádně opatřen českou značkou shody, lze  používat při poskytování služeb ve zdravotnictví  tehdy, že je  prováděn servis v souladu se zákonem č.89/2021 Sb.    
ZP uvedené na trh před rokem 1998 požadavky nesplňují a nemohou se provozovat jako zdravotnické prostředky. 

RNDr. Jaroslava Zelenková

1 thoughts on “Dobrý den, ještě dotaz k zák č.. 89/2021 Sb., Pokud se provozovatel prokáže platnou BTK u sterilizátoru např. řady HS, nebo jiným vyrobeným před r.1998, nesmí ho i tak použít? Pokud ne prosím uvedení konkrétního paragrafu.Moc děkuji.”

 1. Prostředků uvedených do provozu před účinností zákona 375/2022 Sb. se týká § 69 odstavec 4, který říká:
  „Prostředek, který byl uveden do provozu přede dnem nabytí účinností tohoto zákona a byl řádně opatřen označením CE, nebo který byl řádně opatřen českou značkou shody*, lze použít při poskytování zdravotních služeb v případě, že je u něj prováděn servis v souladu s tímto zákonem.“

  * Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v oblasti zdravotnických prostředků prováděl zákon 123/2000 Sb., který implementoval požadavky Evropské směrnice MDD 93/42/EEC v českém právním řádu.

  Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku, ve znění pozdějších předpisů

  Zdravotnické prostředky uvedené na trh před rokem 2000 jsou uvedeny na trh dle NV 180/1998 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na prostředky zdravotnické techniky.

  Zdravotnické prostředky uvedené na trh před rokem 1998 však již nesplňují zákonné požadavky na jejich provoz dle zákona 375/2022 Sb. a tudíž je není možné jako zdravotnické prostředky dále provozovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *