Dobrý den, mám dotaz ohledně zákrokových sálků a jejich omyvatelnosti týkající se stěn a stropů. Ve vyhl. č. 92/2012 Sb. příloha č. 1 bod 3., písm. b) se uvádí, že prostory určené pro provádění operačních výkonů musí mít povrch stěn omyvatelný minimálně do výšky 180 cm; dále v příloze č. 2 se uvádí, že ZS musí mít stropy i stěny odolné proti poškození při pravidelném čištění, mytí a dezinfekci. Naopak ve vyhl. č. 306/2012 Sb. par. 10, odst. (6), se uvádí, že malování zákrokových a operačních sálů se provádí 1x ročně, což je tak trochu v rozporu s vyhl. č. 92/2012 Sb. Dotaz: prosím, jak je to tedy správně s omyvatelností zdí na zákrokovém sálku, musí být tedy stěny omyvatelné a do jaké výšky nebo stačí pouze jejich výmaba??? Děkuji M.

k Vašemu dotazu sděluji, že vámi citované vyhlášky jsou provádějícími přepisy dvou zákonů, proto žádný rozpor neexistuje. Zákon č.372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování odkazuje k provedení  § 11 odst.6 zákona  na prováděcí předpis, vyhl. č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení ZZ a to HS nekontroluje. Zákon č.258/2000 Sb. v platném znění odkazuje na vyhlášku č. 306/2012 Sb., § 10, odst.6, k § 17 odst.1 zákona a uvádí frekvenci malování. Neřeší čím, ale v případě aplikace antibakteriálních nátěrových hmot se postupuje dle výrobce. Záleží na zřizovateli a registraci pro ZZ, zda zákrokový sálek  má stěny odolné/180 cm/ proti poškození při pravidelném čištění, mytí a dezinfekci, což je podmínka vyhl. č. 92/2012 Sb.  Běžná malba to nesplňuje.

RNDR JAROSLAVA ZELENKOVA, (HS PRAHA)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *