Dobrý den,na našem pracovišti mám parní sterilizátory UNI 336, kdy objem komory je psán 73litrů. Kolik je to sterilizačních jednotek? Kolik chemických testů se dává do každé vsázky dle počtu sterilizačních jednotek? Jak postupovat u biologických testů, které děláme 1x/měsíc. Kolik a jaké testy se vkládají do komory? Moc děkuji za odpověď

Objem sterilizační komory:

U parních sterilizátorů se počet biologických indikátorů řídí počtem sterilizačních jednotek (SJ).

   1 SJ= 54 litrů 

MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.vedoucí NRL pro dezinfekci a sterilizaciCentrum epidemiologie a mikrobiologieTel.: +420 267 082 284E-mail: vera.melichercikova@szu.czStátní zdravotní ústavŠrobárova 49/48100 00 Praha 10-Vinohradywww.szu.cz

1 thought on “Dobrý den,na našem pracovišti mám parní sterilizátory UNI 336, kdy objem komory je psán 73litrů. Kolik je to sterilizačních jednotek? Kolik chemických testů se dává do každé vsázky dle počtu sterilizačních jednotek? Jak postupovat u biologických testů, které děláme 1x/měsíc. Kolik a jaké testy se vkládají do komory? Moc děkuji za odpověď”

  1. Sterilizační jednotka je definována normou EN 285 jako hranol o rozměrech 300x600x300 mm (výška x délka x šířka) uvedení vypočítaného objemu je v tomto případě až druhořadý parametr.

    Sterilizátor UNI 336 je tedy přístroj dimenzovaný na jednu sterilizační jednotku, jak je také popsáno v návodu k použití výrobce, ostatní viz tabulky výše.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *