Dobrý den, prosím pěkně může mi někdo ze spoluautorů vyhl. č. 306/2012 Sb. adekvátně vysvětlit, co lze považovat za skladovací obal na 1 rok v dvojitém obalu – uvedeno v odst. IV.VI. přílohy 4 ? Je možné, v tomto případě považovat např. plastovou uzavíratelnou dózu, uzavřený sáček…jako skladovací obal??? Pak tedy nechápu rozdíl mezi skladováním ve Dvojitém obalu## podle způsobu uložení volně na12 týdnů nebo chráněný 6 měsíců. Prosím, v případě, že budete odkazovat na ČSN EN ISO 11607-1 (855280) o její citaci, bohužel nemáme přístup k ČSN. Předem velice děkuji za Vaši odpověď. M.

Norma ČSN EN ISO 11607-1 je určena pro výrobce, specifikuje požadavky a metody pro materiály, obalové systémy, sterilní bariérové systémy tak, aby byla zachována sterilita zdravotnických prostředků v konečném obalu až do doby prvního použití. Není zde určena doba, jak dlouho při dodržení všech kriterií, může být zdravotnický prostředek sterilní. Dobu určuje vyhláška č.306/2012 Sb., viz příloha č.4.  Pokud výrobce deklaruje, že vyrobený obalový materiál je skladovací/ochranný, pak obal splňuje veškeré požadavky normy pro zachování sterility ZP. Není zde možná žádná improvizace. Rozdíl mezi skladováním ve dvojitém obalu dle způsobu uložení se řídí národním předpisem.  Dvojitý sterilizační obal např. papír fólie, který je každý uzavřen svárem. Materiál balený do přířezů např. SMS, netkaná textílie, se balí standardním způsobem do dvojitého obalu a přelepuje se lepící páskou s indikátorem typ 1. Vystavením ZP volně na 12 týdnů nemůžeme vyloučit skryté mechanické poškození obalu při manipulaci se sterilním materiálem a kontrole dat, změnu fyzikálních faktorů, atd. Chráněné systémy skříně, zásuvky apod. ne sklad rovněž nevylučují možné poškození obalu, protože i na tzv. chráněném místě neleží ZP bez zásahu lidského faktoru celých 6 měsíců. Pro dlouhodobou expiraci 1 rok se použije dvojitý obal, který se po sterilizaci vkládá do uzavíratelného skladovacího obalu, uzavřeného svárem. Chráněný vysterilizováný materiál je materiál uskladněný způsobem zabraňujícímu zvlhnutí, zaprášení, mechanickému poškození.

RNDr. Jaroslava Zelenková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *