Dobrý den,můj dotaz se týká obecně parních sterilizátorů a provádění Bowie-Dick testů. Platí, že tento test je možné a tedy musí se provádět pouze v přístrojích, kde je BW v programovém vybavení přístroje, jak je uvedeno v příl. č. 4 vyhl. č. 306/2012 Sb (konkr. v části IV.VIII.odst. 2. písm. c))? Pokud to tedy přístroj technicky neumožňuje, pak se provádět nemusí?V tabulce sterilizačních parametrů (ve vyhl.) je ale při parametrech 121/20 a 134/10 v poznámce v pravém sloupci uvedeno, že BW test je povinný.

První část dotazu:

Ano, Bowie-Dick test příp. alternativní test (kap. 6.1.1 viz. IV.III. Sterilizace tabulka/vysvětlivky) nelze provádět v parních sterilizátorech, které nejsou vybaveny tímto testovacím programem.

V tomto případě se jedná pravděpodobně o parní sterilizátor a programy typu S příp. N a tím i v daném rozsahu o omezení využití pro sterilizaci porézních či dutých materiálů (pouze komentář, nemám bližší informace)

Druhá část dotazu:

Ano, tak jak správně uvádíte je v poznámce v tabulce uvedeno „Povinný BD test a případně vakuový test“.

Pokud správně rozumím a vaším dotazem v druhé části je tento „rozpor“ doporučuji kontaktovat kompetentní pracovníky Státního hygienického dozoru k objasnění či vysvětlení.

Dle mého názoru jsou tyto 2 texty v poznámce uvedené v parametrech 121/20 a 134/10 správné, protože se jedná o základní dva sterilizační programy-parametry, které jsou v praxi u malých i velkých parních sterilizátorů využívány.   

Pokud se tedy jedná o provoz přístrojů s frakcionovaným předvakuem, vybavení programy B a S a jsou vybaveny testovacími programy BD/Helix test a vakuový test musí se tyto testy v přísl. časových intervalech provádět.

Konstatuji, že tento legislativní nástroj Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích

na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče  již svým názvem stanovuje, kterých zařízení se týká, tzn. sterilizačních pracovišť s daným stupněm povinností, které jsou povinni plnit

(zákon o zdravotnických prostředcích č. 375/2022 Sb. a vámi cit. příl.č. 4. vyhl.č. 306/2012 Sb.).

Richard Janů

manažer sterilizace/obchodní oddělení

HENRY SCHEIN s.r.o. Černokostelecká 24| Praha 10, 100 00

HENRY SCHEIN s.r.o.  VIENNA POINT 2, Vídeňská 119 d, 619 00 Brno,

Mob: ­+420 603 511 935

Email: richard.janu@henryschein.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *