Dobrý den,chtěla jsem se zeptat. V kterém zákoně, normě, vyhlášce najdeme citaci, že v případě obsluhy parních sterilizátorů tzn. tlakové nádoby musí být vždy přítomní 2 pracovníci CS v rámci dodržení bezpečnosti práce?Moc děkuji za odpověď. Poláková A.

Dobrý den paní Poláková,

k vašemu dotazu konstatuji, že z hlediska bezpečnosti práce u tlakových zařízení v souladu s níže uvedenou legislativou není ve vztahu „k tlakové nádobě“ např. u parního sterilizátoru, jak uvádíte

nutná přítomnost 2 osob při obsluze či obdobné manipulaci.

Z hlediska bezpečnosti u TZ se musí dodržovat v souladu s níže uvedenými legislativními nástroji následující:

 • Personál musí být zaškolen v obsluze parního sterilizátoru- zdravotnický prostředek tř. IIb příp. IIa (zahrnuje i částečně bezpečností předpisy dané výrobcem) dle zákona 375/2022 Sb. – vystavený protokol o zaškolení
 • Personál by měl absolvovat také pravidelná školení bezpečnosti práce jako obsluha tlakových nádob (platnost 3 roky od posledního školení).
 • Předmětné přístroje  – parní sterilizátory podléhají revizím a zkouškám tlakového zařízení dle níže uvedených předpisů. (provádí revizní technik VTZ s platným osvědčením).
 • Legislativa:
 • Zákon č. 375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
 • § 47 Revize prostředku
 • U prostředku, který je pevně připojen ke zdroji elektrické energie, a prostředku, jehož součástí je tlakové, plynové zařízení nebo zdvihací zařízení, se vedle jeho servisu provádí i jeho revize.
 • Zákon č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
 • Nařízení vlády č. 192/2022 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • ČSN 69 0012  Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky

Legislativa:

Zákon č. 375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

§ 47 Revize prostředku

U prostředku, který je pevně připojen ke zdroji elektrické energie, a prostředku, jehož součástí je tlakové, plynové zařízení nebo zdvihací zařízení, se vedle jeho servisu provádí i jeho revize.

Zákon č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

ČSN 69 0012  Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky

s pozdravem

Richard Janů

manažer sterilizace/obchodní oddělení

revizní technik TNS zdravotnických

HENRY SCHEIN s.r.o. Černokostelecká 24| Praha 10, 100 00

HENRY SCHEIN s.r.o.  VIENNA POINT 2, Vídeňská 119 d, 619 00 Brno,

Mob: ­+420 603 511 935

Email: richard.janu@henryschein.cz

2 thoughts on “Dobrý den,chtěla jsem se zeptat. V kterém zákoně, normě, vyhlášce najdeme citaci, že v případě obsluhy parních sterilizátorů tzn. tlakové nádoby musí být vždy přítomní 2 pracovníci CS v rámci dodržení bezpečnosti práce?Moc děkuji za odpověď. Poláková A.”

 1. Myslím, že požadavek přítomnosti 2 osob na pracovištích sterilizace nevychází z obsluhy sterilizátorů, ale především jako protiúrazová prevence zejména během nočních směn. Nejsem si ovšem vůbec jist, zda takový požadavek obsahují platné předpisy o bezpečnosti práce na takových pracovištích. Doporučuji kontaktovat útvar bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Vašeho zřizovatele či přímo bezpečnostního technika.

 2. Povinnost přítomnosti dvou osob plyne z hodnocení rizik BOZP a záleží zejména na dostupnosti pracoviště. V řadě nemocnic jsou sterilizace umístěné ve sklepních odlehlých prostorách, kde v případě vzniku nějakého problému hrozí riziko prodlení. Je to individuální.

  Ing. Lenka Žďárská
  quality manager, regulatory affires
  BMT Medical Technology s.r.o.
  lenka.zdarska@bmt.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *