Aktuality

STERIL.CZ – Brno 2017 – mezinárodní kongres CSS

13. 06. 2017 · Komentáře 

Česká společnost pro sterilizaci /CSS/ pořádá tradiční akci mezinárodní  kongres STERIL.CZ – Brno 2017, který se uskuteční v termínu 24. – 25.10.2017  v Kongresovém centru Brněnských veletrhů a výstav.
Očekávána je standardně vysoká účast partnerů, členů a příznivců CSS, kteří již po řadu let v říjnovém termínu zaplňují kapacity Kongresového centra.
I v roce 2017 plánujeme dvoudenní odborné setkání zdravotnických i jiných pracovníků interesujících se problematikou sterilizace zdravotnických pomůcek a související problematikou.

Vyhraďte si i Vy uvedený termín v kalendáři a přijeďte do Brna, do Kongresového centra BVV na mezinárodní kongres STERIL.CZ – Brno 2017. Budete vítáni !!!!

2017-00-01-Oznámení-XIII. kongres CSS-STERIL.CZ
2017-06-Dopis-POZVÁNKA VŠEM
2017-03-Rámcový program – XIII.mezinár.kongres CSS-STERIL.CZ-Brno 2017
2017-02-01-Přihláška na STERIL.CZ-jednotlivci

.

Nová evropská nařízení pro oblast zdravotnických prostředků

1. 06. 2017 · Komentáře 

Nová evropská nařízení pro oblast zdravotnických prostředků

Na plenárním zasedání Evropského parlamentu konaného dne 5. 4. 2017 byly přijaty návrhy nařízení o zdravotnických prostředcích a o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. Oba návrhy nařízení byly ve stejný den i signovány.

Dne 5. 5. 2017 vstoupila tato nařízení v platnost, a to jejich uveřejněním v Úředním věstníku EU L117.

Jedná se o:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU

 Oba právní předpisy lze nalézt na portálu databáze EUR-Lex: www.eur-lex.europa.eu

Zdroj: Zpravodaj MZ ČR

Mezinárodní kongres Centrální sterilizace Vysočina 2017

13. 04. 2017 · Komentáře 

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

.

.

.

.

.

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mezinárodní kongres Centrální sterilizace Vysočina 2017 dosáhl patnáctky. Účastníky kongresu přivítalo jarní teplé sluníčko a nádherný výhled na sportovní SKI arénu. Významné akce se zúčastnilo 190 hostů z celé republiky a kolegové ze Slovenska, 5 hlavních sponzorů a 9 hostujících vystavujících firem. Akce se konala pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina a České společnosti pro sterilizaci.

Zahájením pracovního programu nás zavedla prezentace do nemocnice v Novém Městě na Moravě jako do moderního zdravotnické zařízení.

Letošní ročník nás seznámil s revidovanou normou pro zdravotnické prostředky a s doporučenými postupy WHO pro dekontaminaci a reprocessing zdravotnických prostředků. Představilo se nám nové pracoviště Centrální sterilizace u Sv. Anny v Brně. Dozvěděli jsme se jak je to se vzděláváním sester na Slovensku a její současný stav. Otevřela se i stále diskutovaná problematika sterilizace dutých předmětů, jejich testování.

Zazněly přednášky o důležitosti přípravy napájecí vody pro kvalitu sterilizace, a také o renovaci, servisu a značení chirurgických nástrojů a servisu kontejnerů.

Zpestřením bohatého programu dvoudenního kongresu byla odborná přednáška známé osobnosti, která se zabývá problematikou partnerských vztahů.

 

Velké poděkování patří všem.

Irena Svobodová

V Novém Městě na Moravě dne 4.4.2017

 

1.ročník ANIOSDAYS v České republice

15. 02. 2017 · Komentáře 

Společnost MSA medical s.r.o., jako výhradní partner a distributor francouzské společnosti Laboratoires ANIOS pro Českou republiku, zorganizovala první ročník mezinárodní konference zaměřené na dezinfekci a hygienu 7.2.2017 v Olomouci a 8.2.2017 v Praze.
Tato konference proběhla za účasti našeho partnera společnosti Laboratoires ANIOS jako podpora jejího působení na českém trhu, a také jako poděkování našim zákazníkům za podporu a spolupráci.
Ústřední témata konference se týkala hlavně EN norem pro dezinfekce ve zdravotnictví a zlepšení povědomí o této problematice, která se neustále mění a novelizuje. Laboratoires ANIOS jako vůdčí společnost na světovém poli výroby dezinfekce se podělila o svoje znalosti v této oblasti a seznámila širokou a odbornou veřejnost s novinkami ohledně evropských norem za podpory MSA medical.
Dále ve spolupráci MSA medical a Laboratoires ANIOS bylo oznámeno několik novinek pro Českou republiku včetně termínu jejich uvedení na náš trh. Především bychom rádi zmínili oblast filtrace vody, která je momentálně palčivým problémem mnoha zdravotnických zařízení u nás a tyto filtry a sprchy, které dokáží zadržet všechny bakterie a viry (například legionellu) se okamžitě staly středem zájmu všech zúčastněných.

Ještě jednou děkujeme našim kolegům ze společnosti Laboratoires ANIOS za jejich návštěvu a přednášky, které byly velmi aktuální a byly návštěvníky našich I.ANIOSDAYS v ČR hodnoceny jako velmi přínosné, užitečné a zajímavé.

Také děkujeme našim hostům za jejich čas  a jsme rádi, že se naše konference setkaly s velkým ohlasem.

MSA medical – výhradní a exkluzivní partner Laboratoires ANIOS pro Českou republiku.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Report z proběhlé akce Hygiena v provozu operačních, zákrokových, endoskopických pracovišť a moderní sterilizace a dezinfekce současnosti

15. 01. 2017 · Komentáře 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Firma Vistex Medical, s.r.o. za spoluúčasti firem Getinge Czech Republic, s.r.o., BAG Health Care GmbH a Hartmann-Rico, a.s. za garance České společnosti pro sterilizaci uspořádala v Karlovarské krajské nemocnici, a.s. pod patronací oddělení ústavní hygieny a epidemiologie vzdělávací pracovní den pro NLZP.

I přes obtížné povětrnostní podmínky v karlovarském kraji, kde napadlo cca 25 cm nového sněhu, se akce účastnilo 92 posluchačů z celé republiky a zazněla řada odborných příspěvků a proběhla i diskuse přítomných k probíraným tématům.

.

.

.

.

.

Čtěte Nové vademecum sterilizace na tomto webu

5. 01. 2017 · Komentáře 

Redakční rada CSS oznamuje všem zájemcům, že bylo v závěru roku 2016 publikováno nové číslo e-časopisu Nové vademecum sterilizace pod č. 3/2016.
Najdete je na stránce Časopis tohoto webu.

.

.

.

!!!!! Vánoce 2016 a Nový rok 2017 !!!!!

21. 12. 2016 · Komentáře 

Klidné a pohodové svátky vánoční a vše dobré a pohodu do roku 2017 přeje všem členům, partnerům a příznivcům České společnosti pro sterilizaci předsednictvo a revizní komise.
Rádi Vás uvidíme na našich akcích a setkáních, především na kongresu STERIL.CZ v říjnu 2017 nebo s Vámi budeme v kontaktu.
Sledujte dále a stále náš web……..a…

pozor-vanoce

…a ať se nám ty kule nerozbijó….když je jich tolik……
vanoce-2016

.

.

.

.

.

.

.

.

.

XII. Mezinárodní kongres STERIL.CZ – Brno 2016 skončil

24. 10. 2016 · Komentáře 

img_8571 img_8576 img_8584 img_8603 img_8608STERIL.CZ – Brno 2016. Ve dnech 18. – 19.10.2016 se v Kongresovém centru BVV /KC/ v Brně pod záštitou hejtmana JmK, ředitele FN Brno a v zastoupení ředitele KHS se sídlem v Brně uskutečnil  XII. Mezinárodní kongres  STERIL.CZ. Tato tradiční vzdělávací a společenská akce je součástí zdravotnického týdne Medical Summit Brno a je realizována v gesci České společnosti pro sterilizaci /CSS/ a organizačně i programově se na ní podílí každoročně i odd. Centrální sterilizace /CS/ FN Brno.

Letošní ročník proběhl za účasti 221 řádně registrovaných účastníků z celé ČR, Německa, Kolumbie a Slovenska. V KC se prezentovalo  i  39 smluvních partnerů CSS – firem vyrábějících, dovážejících nebo prodávajících zdravotnické prostředky /ZP/ nebo produkty a zboží vztahující se k technologiím dekontaminace, dezinfekce či sterilizace těchto ZP. K nim se přidaly i dvě externí  firmy, mající zájem o spolupráci a oslovení účastníků kongresu.

V dvoudenním programu bylo předneseno 24 odborných sdělení, z toho 7 zahraničními autory z Kolumbie, Německa a  Slovenska. Management kongresu děkuje všem účastníkům za aktivní nebo i pasívní přístup a návštěvu kongresu. Zvláštní poděkování patří přednášejícím – za erudovaná sdělení a diskutujícím za vytvoření neformální pracovní atmosféry a za přínosné diskuse v auditoriu i kuloárech kongresu. Většina sdělení bude po souhlasu autorů pro zájemce publikována na webu CSS – na stránkách e-časopisu Nové vademecum sterilizace. Všichni účastníci kongresu ocenili přítomnost a prezentaci 39 firemních partnerů CSS. Je i jejich zásluhou, že kongresové dění probíhá na vysoké úrovni a je pro účastníky zdrojem informací a nových kontaktů – za to jim patří každoroční dík. Prezentační prostory v předsálí kongresu, zaplněné stoly a materiály firem, jsou každoročně malým brněnským veletrhem toho, co je na sterilizačních pracovištích nezbytné a potřebné.

Pro organizační tým letošního kongresu STERIL.CZ – Brno 2016 jsou uvedená fakta a úroveň akce závazkem a dalším podnětem pro přípravu následujícího,  XIII. Mezinárodního kongresu STERIL.CZ – Brno 2017. Budeme se proto i v příštím roce v tradičním říjnovém termínu těšit na vaši účast a na kolegiální a přátelská setkání na kongresu České společnosti pro sterilizaci – STERIL.CZ – Brno 2017.

Za organizační tým kongresu RNDr. Bruno Šudřich

Zpráva:  kratka-zaverecna-zprava-steril-pro-web-css

STERIL.CZ – Brno 2016 – mezinárodní kongres CSS

30. 08. 2016 · Komentáře 

P100F11

Česká společnost pro sterilizaci /CSS/ pořádá tradiční akci mezinárodní  kongres STERIL.CZ – Brno 2016, který se uskuteční v termínu 18. – 19.10.2016  v Kongresovém centru Brněnských veletrhů a výstav.
Očekávána je standardně vysoká účast partnerů, členů a příznivců CSS, kteří již po řadu let v říjnovém termínu zaplňují kapacity Kongresového centra.
I v roce 2016 plánujeme dvoudenní odborné setkání zdravotnických i jiných pracovníků interesujících se problematikou sterilizace zdravotnických pomůcek a související problematikou.

Vyhraďte si i Vy uvedený termín v kalendáři a přijeďte do Brna, do Kongresového centra BVV na mezinárodní kongres STERIL.CZ – Brno 2016. Budete vítáni !!!!
Rozšířena v přihlášce nabídka na ubytování !!!

NOVĚ: Definitivní program je v příloze !!!

2016-06-Dopis-POZVÁNKA VŠEM

2016-00-01-Oznámení-XII. kongres CSS-STERIL.CZ

2016-program-xii-mezinar-kongres-css-steril-cz-brno-2016

2016-02-01-Přihláška na STERIL.CZ-jednotlivci

8. ročník mezinárodní konference dezinfekce a hygieny byl premiérou pod hlavičkou společnosti Perfect Distribution a.s. a ve dvou dnech přinesl spoustu informací i zážitků pro všechny zúčastněné

24. 06. 2016 · Komentáře 

DSC_0006DSC_0012
DSC_0010DSC_00198. ročník mezinárodní konference dezinfekce a hygieny byl premiérou pod hlavičkou společnosti Perfect Distribution a.s. a ve dvou dnech přinesl spoustu informací i zážitků pro všechny zúčastněné.

Konference, která letos nesla téma „Bezpečí zdravotnických pracovníků“, přivítala na 170 účastníků, kteří si mezi sebou mohli porovnat své zkušenosti z českých i slovenských nemocnic, záchranných služeb, ale i ze zahraničních misí. A pozadu nezůstala ani neformální část programu. Po několika ročnících strávených brázděním brněnské přehrady čekalo na účastníky překvapení v podobě mimořádného divadelního představení v Divadle Husa na provázku. Hra Amadeus (tj. Milovaný bohem) v hlavní roli s Miroslavem a Martinem Donutilovými byla jistě nečekaným zážitkem.

Velké díky patří nejen všem zúčastněným, kteří často přijížděli i z větších dálek, ale hlavně přednášejícím, díky kterým je konference přínosná po odborné stránce. Zvláštní poděkování patří i organizačnímu týmu konference, bez kterého by se tato již tradiční akce jen stěží obešla.

.

.

.

.

.

.

.

Další stránka »

Co je to RSS? Klikněte pro více informací
 • Kategorie


 • Aktuality emailem

  Zadejte e-mail, na který si přejete zasílat nové aktuality:

  V okně, které vyskočí, opište autorizační kód a potvrďte tlačítkem.

 • EnglishThe Czech Society for Sterilisation / Česká společnost pro sterilizaci - CSS/ is a society with ambitions to provide space for information exchange as well as to inform both professional and general public of selected activities. »
 • DeutchDie Tschechische Gesellschaft für die Sterilisation /Česká společnost pro sterilizaci - CSS/ ist eine Gesellschaft, die sich zum Ziel setzt, den Informationsaustausch zu ermöglichen sowie den Raum für die Informierung der breiten Öffentlichkeit über bestimmte Aktivitäten zu eröffnen. »
 • FrancoisSociété Tcheque de Stérilisation / Česká společnost pro sterilizaci - CSS / est une société dont l´ambition est d´assurer un espace pour un échange d´informations de meme que pour un renseignement du public vaste autant que specialisé sur des activités choisies. »
Adventures of Johnny Tao full lenght Carlos Mencia: No Strings Attached download movie Jam download movie Murder Party download movie Mischief Night download movie Plan Bee download movie Carlos Mencia: No Strings Attached download movie Jam download movie Murder Party download movie Mischief Night download movie Plan Bee download movie cialis interactions