Aktuality

Report z proběhlé akce Hygiena v provozu operačních, zákrokových, endoskopických pracovišť a moderní sterilizace a dezinfekce současnosti

15. 01. 2017 · Komentáře 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Firma Vistex Medical, s.r.o. za spoluúčasti firem Getinge Czech Republic, s.r.o., BAG Health Care GmbH a Hartmann-Rico, a.s. za garance České společnosti pro sterilizaci uspořádala v Karlovarské krajské nemocnici, a.s. pod patronací oddělení ústavní hygieny a epidemiologie vzdělávací pracovní den pro NLZP.

I přes obtížné povětrnostní podmínky v karlovarském kraji, kde napadlo cca 25 cm nového sněhu, se akce účastnilo 92 posluchačů z celé republiky a zazněla řada odborných příspěvků a proběhla i diskuse přítomných k probíraným tématům.

.

.

.

.

.

Čtěte Nové vademecum sterilizace na tomto webu

5. 01. 2017 · Komentáře 

Redakční rada CSS oznamuje všem zájemcům, že bylo v závěru roku 2016 publikováno nové číslo e-časopisu Nové vademecum sterilizace pod č. 3/2016.
Najdete je na stránce Časopis tohoto webu.

.

.

.

!!!!! Vánoce 2016 a Nový rok 2017 !!!!!

21. 12. 2016 · Komentáře 

Klidné a pohodové svátky vánoční a vše dobré a pohodu do roku 2017 přeje všem členům, partnerům a příznivcům České společnosti pro sterilizaci předsednictvo a revizní komise.
Rádi Vás uvidíme na našich akcích a setkáních, především na kongresu STERIL.CZ v říjnu 2017 nebo s Vámi budeme v kontaktu.
Sledujte dále a stále náš web……..a…

pozor-vanoce

…a ať se nám ty kule nerozbijó….když je jich tolik……
vanoce-2016

.

.

.

.

.

.

.

.

.

XII. Mezinárodní kongres STERIL.CZ – Brno 2016 skončil

24. 10. 2016 · Komentáře 

img_8571 img_8576 img_8584 img_8603 img_8608STERIL.CZ – Brno 2016. Ve dnech 18. – 19.10.2016 se v Kongresovém centru BVV /KC/ v Brně pod záštitou hejtmana JmK, ředitele FN Brno a v zastoupení ředitele KHS se sídlem v Brně uskutečnil  XII. Mezinárodní kongres  STERIL.CZ. Tato tradiční vzdělávací a společenská akce je součástí zdravotnického týdne Medical Summit Brno a je realizována v gesci České společnosti pro sterilizaci /CSS/ a organizačně i programově se na ní podílí každoročně i odd. Centrální sterilizace /CS/ FN Brno.

Letošní ročník proběhl za účasti 221 řádně registrovaných účastníků z celé ČR, Německa, Kolumbie a Slovenska. V KC se prezentovalo  i  39 smluvních partnerů CSS – firem vyrábějících, dovážejících nebo prodávajících zdravotnické prostředky /ZP/ nebo produkty a zboží vztahující se k technologiím dekontaminace, dezinfekce či sterilizace těchto ZP. K nim se přidaly i dvě externí  firmy, mající zájem o spolupráci a oslovení účastníků kongresu.

V dvoudenním programu bylo předneseno 24 odborných sdělení, z toho 7 zahraničními autory z Kolumbie, Německa a  Slovenska. Management kongresu děkuje všem účastníkům za aktivní nebo i pasívní přístup a návštěvu kongresu. Zvláštní poděkování patří přednášejícím – za erudovaná sdělení a diskutujícím za vytvoření neformální pracovní atmosféry a za přínosné diskuse v auditoriu i kuloárech kongresu. Většina sdělení bude po souhlasu autorů pro zájemce publikována na webu CSS – na stránkách e-časopisu Nové vademecum sterilizace. Všichni účastníci kongresu ocenili přítomnost a prezentaci 39 firemních partnerů CSS. Je i jejich zásluhou, že kongresové dění probíhá na vysoké úrovni a je pro účastníky zdrojem informací a nových kontaktů – za to jim patří každoroční dík. Prezentační prostory v předsálí kongresu, zaplněné stoly a materiály firem, jsou každoročně malým brněnským veletrhem toho, co je na sterilizačních pracovištích nezbytné a potřebné.

Pro organizační tým letošního kongresu STERIL.CZ – Brno 2016 jsou uvedená fakta a úroveň akce závazkem a dalším podnětem pro přípravu následujícího,  XIII. Mezinárodního kongresu STERIL.CZ – Brno 2017. Budeme se proto i v příštím roce v tradičním říjnovém termínu těšit na vaši účast a na kolegiální a přátelská setkání na kongresu České společnosti pro sterilizaci – STERIL.CZ – Brno 2017.

Za organizační tým kongresu RNDr. Bruno Šudřich

Zpráva:  kratka-zaverecna-zprava-steril-pro-web-css

STERIL.CZ – Brno 2016 – mezinárodní kongres CSS

30. 08. 2016 · Komentáře 

P100F11

Česká společnost pro sterilizaci /CSS/ pořádá tradiční akci mezinárodní  kongres STERIL.CZ – Brno 2016, který se uskuteční v termínu 18. – 19.10.2016  v Kongresovém centru Brněnských veletrhů a výstav.
Očekávána je standardně vysoká účast partnerů, členů a příznivců CSS, kteří již po řadu let v říjnovém termínu zaplňují kapacity Kongresového centra.
I v roce 2016 plánujeme dvoudenní odborné setkání zdravotnických i jiných pracovníků interesujících se problematikou sterilizace zdravotnických pomůcek a související problematikou.

Vyhraďte si i Vy uvedený termín v kalendáři a přijeďte do Brna, do Kongresového centra BVV na mezinárodní kongres STERIL.CZ – Brno 2016. Budete vítáni !!!!
Rozšířena v přihlášce nabídka na ubytování !!!

NOVĚ: Definitivní program je v příloze !!!

2016-06-Dopis-POZVÁNKA VŠEM

2016-00-01-Oznámení-XII. kongres CSS-STERIL.CZ

2016-program-xii-mezinar-kongres-css-steril-cz-brno-2016

2016-02-01-Přihláška na STERIL.CZ-jednotlivci

8. ročník mezinárodní konference dezinfekce a hygieny byl premiérou pod hlavičkou společnosti Perfect Distribution a.s. a ve dvou dnech přinesl spoustu informací i zážitků pro všechny zúčastněné

24. 06. 2016 · Komentáře 

DSC_0006DSC_0012
DSC_0010DSC_00198. ročník mezinárodní konference dezinfekce a hygieny byl premiérou pod hlavičkou společnosti Perfect Distribution a.s. a ve dvou dnech přinesl spoustu informací i zážitků pro všechny zúčastněné.

Konference, která letos nesla téma „Bezpečí zdravotnických pracovníků“, přivítala na 170 účastníků, kteří si mezi sebou mohli porovnat své zkušenosti z českých i slovenských nemocnic, záchranných služeb, ale i ze zahraničních misí. A pozadu nezůstala ani neformální část programu. Po několika ročnících strávených brázděním brněnské přehrady čekalo na účastníky překvapení v podobě mimořádného divadelního představení v Divadle Husa na provázku. Hra Amadeus (tj. Milovaný bohem) v hlavní roli s Miroslavem a Martinem Donutilovými byla jistě nečekaným zážitkem.

Velké díky patří nejen všem zúčastněným, kteří často přijížděli i z větších dálek, ale hlavně přednášejícím, díky kterým je konference přínosná po odborné stránce. Zvláštní poděkování patří i organizačnímu týmu konference, bez kterého by se tato již tradiční akce jen stěží obešla.

.

.

.

.

.

.

.

Změna termínu a formátu veletrhu REHAPROTEX

24. 05. 2016 · Komentáře 

P100F11
2.
Výstavní výbor veletrhu REHAPROTEX, složený ze zástupců nejvýznamnějších firem, asociací, renomovaných odborníků z komerční i vědecké sféry, představitelů státní správy, samosprávy i neziskového sektoru rozhodl na svém zasedání koncem měsíce dubna o změně konceptu a termínu konání veletrhu.
V roce 2016 v původně avizovaném termínu veletrhu REHAPROTEX se uskuteční na brněnském výstavišti řada odborných kongresů, sympozií a seminářů s mezinárodní účastí pod názvem KONGRES MEDICAL SUMMIT BRNO.

Součástí tohoto kongresového dění bude i již tradiční akce České společnosti pro sterilizaci /CSS/ – XII. Mezinárodní  kongres STERIL.CZ – Brno 2016, který se uskuteční v termínu 18. – 19.10.2016  v Kongresovém centru Brněnských veletrhů a výstav.
Očekávána je standardně vysoká účast partnerů, členů a příznivců CSS, kteří již po řadu let v říjnovém termínu zaplňují kapacity Kongresového centra.
I v roce 2016 plánujeme dvoudenní odborné setkání zdravotnických i jiných pracovníků interesujících se problematikou sterilizace zdravotnických pomůcek a související problematikou.

Vyhraďte si i Vy uvedený termín v kalendáři a přijeďte do Brna, do Kongresového centra BVV na mezinárodní kongres STERIL.CZ – Brno 2016. Budete vítáni !!!!

REHAPROTEX:  REHAPROTEX_Zmena_terminu

Resumé z XIV. mezinárodního kongresu Centrální sterilizace Vysočina 2016

18. 04. 2016 · Komentáře 

DSCF2271Mezinárodní kongres Centrální sterilizace Vysočina se konal letos již počtrnácté. Účastníky kongresu přivítalo jarní sluníčko a nádherný výhled na sportovní SKI arénu. Významné akce se zúčastnilo 187 hostů z celé republiky a kolegové ze Slovenska, 5 hlavních sponzorů a 13 hostujících vystavujících firem. Akce se konala pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina a České společnosti pro sterilizaci. Nosnými tématy byla dezinfekce a sterilizace, a její účinnosti, validace procesů a naplňování legislativy. Zajímavým sdělením byla i ekonomika CS od slovenské kolegyně, její pozitiva a negativa.

Byla představena nová sterilizace v první soukromé nemocnici na Slovensku a rekonstrukce pracovišť napříč celou Českou republikou. V oblasti systémů jakosti jsme byli seznámeni s nejčastějšími zjištěními v rámci certifikačních auditů od externího auditora.

Zazněly přednášky o důležitosti přípravy napájecí vody pro kvalitu sterilizace, o problému výskytu legionelly ve vodovodním systému zdravotnického zařízení, a také o renovaci, servisu a značení chirurgických nástrojů.

Závěrečnou tečkou dvoudenního kongresu byl příspěvek známé osobnosti, která se zabývá problematikou partnerských vztahů a která zpestřila bohatý program svojí odbornou přednáškou.

Velké poděkování patří všem.

Irena Svobodová za organizační výbor kongresu

v Novém Městě na Moravě dne 14.4.2016

XIV. Dny centrální sterilizace – Vysočina 2016

11. 03. 2016 · Komentáře 

01Nemocnice Nové Město na Moravě a industriální partneři za garance České společnosti pro sterilizaci pořádá v hotelu SKI ve dnech 5. – 6.4.2016 tradiční mezinárodní konferenci  XIV. Dny centrální sterilizace – Vysočina 2016.
Další informace budou oznámeny v předstihu.

1. informace: Akce-02-07-CSS-Vysocina-2016-pozvanka-DL-2.info

Další informace, včetně AKTUÁLNÍHO FINAL PROGRAMUnajdete na tomto webu na stránce Odborné akce.

Neschválené biocidní účinné látky

8. 02. 2016 · Komentáře 

ickoNeschválené účinné látky

Evropská komise může postupem podle čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění, rozhodnout o neschválení účinné látky.

Přípravky obsahující neschválenou účinnou látku nemohou být dodávány na trh. Přípravky dodávané na trh před vydáním rozhodnutí Komise mohou být v souladu s čl. 89 výše uvedeného nařízení dodávány na trh 12 měsíců a používány 18 měsíců od doby, kdy rozhodnutí Komise o neschválení takové látky vstoupí v platnost.

V níže dostupné tabulce (PDF) je uveden seznam látek v kombinaci s příslušným typem přípravku, pro který Komise vydala rozhodnutí o neschválení.

Dodavatelé dotčených biocidních přípravků mohou oznámit stažení biocidního přípravku z trhu prostřednictvím registru CHLAP, viz přiložený návod dostupný níže.

kontaktní email: biocidy@mzcr.cz

Přílohy:
2016-02-03_neschvalene_UL_pub
Návod_na_podání_oznámení_o_stažení_výrobku

Další stránka »

Co je to RSS? Klikněte pro více informací
  • Kategorie


  • Aktuality emailem

    Zadejte e-mail, na který si přejete zasílat nové aktuality:

    V okně, které vyskočí, opište autorizační kód a potvrďte tlačítkem.

  • EnglishThe Czech Society for Sterilisation / Česká společnost pro sterilizaci - CSS/ is a society with ambitions to provide space for information exchange as well as to inform both professional and general public of selected activities. »
  • DeutchDie Tschechische Gesellschaft für die Sterilisation /Česká společnost pro sterilizaci - CSS/ ist eine Gesellschaft, die sich zum Ziel setzt, den Informationsaustausch zu ermöglichen sowie den Raum für die Informierung der breiten Öffentlichkeit über bestimmte Aktivitäten zu eröffnen. »
  • FrancoisSociété Tcheque de Stérilisation / Česká společnost pro sterilizaci - CSS / est une société dont l´ambition est d´assurer un espace pour un échange d´informations de meme que pour un renseignement du public vaste autant que specialisé sur des activités choisies. »
Adventures of Johnny Tao full lenght Carlos Mencia: No Strings Attached download movie Jam download movie Murder Party download movie Mischief Night download movie Plan Bee download movie Carlos Mencia: No Strings Attached download movie Jam download movie Murder Party download movie Mischief Night download movie Plan Bee download movie cialis interactions