Aktuality

XII. Mezinárodní kongres STERIL.CZ – Brno 2016 skončil

24. 10. 2016 · Komentáře 

img_8571 img_8576 img_8584 img_8603 img_8608STERIL.CZ – Brno 2016. Ve dnech 18. – 19.10.2016 se v Kongresovém centru BVV /KC/ v Brně pod záštitou hejtmana JmK, ředitele FN Brno a v zastoupení ředitele KHS se sídlem v Brně uskutečnil  XII. Mezinárodní kongres  STERIL.CZ. Tato tradiční vzdělávací a společenská akce je součástí zdravotnického týdne Medical Summit Brno a je realizována v gesci České společnosti pro sterilizaci /CSS/ a organizačně i programově se na ní podílí každoročně i odd. Centrální sterilizace /CS/ FN Brno.

Letošní ročník proběhl za účasti 221 řádně registrovaných účastníků z celé ČR, Německa, Kolumbie a Slovenska. V KC se prezentovalo  i  39 smluvních partnerů CSS – firem vyrábějících, dovážejících nebo prodávajících zdravotnické prostředky /ZP/ nebo produkty a zboží vztahující se k technologiím dekontaminace, dezinfekce či sterilizace těchto ZP. K nim se přidaly i dvě externí  firmy, mající zájem o spolupráci a oslovení účastníků kongresu.

V dvoudenním programu bylo předneseno 24 odborných sdělení, z toho 7 zahraničními autory z Kolumbie, Německa a  Slovenska. Management kongresu děkuje všem účastníkům za aktivní nebo i pasívní přístup a návštěvu kongresu. Zvláštní poděkování patří přednášejícím – za erudovaná sdělení a diskutujícím za vytvoření neformální pracovní atmosféry a za přínosné diskuse v auditoriu i kuloárech kongresu. Většina sdělení bude po souhlasu autorů pro zájemce publikována na webu CSS – na stránkách e-časopisu Nové vademecum sterilizace. Všichni účastníci kongresu ocenili přítomnost a prezentaci 39 firemních partnerů CSS. Je i jejich zásluhou, že kongresové dění probíhá na vysoké úrovni a je pro účastníky zdrojem informací a nových kontaktů – za to jim patří každoroční dík. Prezentační prostory v předsálí kongresu, zaplněné stoly a materiály firem, jsou každoročně malým brněnským veletrhem toho, co je na sterilizačních pracovištích nezbytné a potřebné.

Pro organizační tým letošního kongresu STERIL.CZ – Brno 2016 jsou uvedená fakta a úroveň akce závazkem a dalším podnětem pro přípravu následujícího,  XIII. Mezinárodního kongresu STERIL.CZ – Brno 2017. Budeme se proto i v příštím roce v tradičním říjnovém termínu těšit na vaši účast a na kolegiální a přátelská setkání na kongresu České společnosti pro sterilizaci – STERIL.CZ – Brno 2017.

Za organizační tým kongresu RNDr. Bruno Šudřich

Zpráva:  kratka-zaverecna-zprava-steril-pro-web-css

STERIL.CZ – Brno 2016 – mezinárodní kongres CSS

30. 08. 2016 · Komentáře 

P100F11

Česká společnost pro sterilizaci /CSS/ pořádá tradiční akci mezinárodní  kongres STERIL.CZ – Brno 2016, který se uskuteční v termínu 18. – 19.10.2016  v Kongresovém centru Brněnských veletrhů a výstav.
Očekávána je standardně vysoká účast partnerů, členů a příznivců CSS, kteří již po řadu let v říjnovém termínu zaplňují kapacity Kongresového centra.
I v roce 2016 plánujeme dvoudenní odborné setkání zdravotnických i jiných pracovníků interesujících se problematikou sterilizace zdravotnických pomůcek a související problematikou.

Vyhraďte si i Vy uvedený termín v kalendáři a přijeďte do Brna, do Kongresového centra BVV na mezinárodní kongres STERIL.CZ – Brno 2016. Budete vítáni !!!!
Rozšířena v přihlášce nabídka na ubytování !!!

NOVĚ: Definitivní program je v příloze !!!

2016-06-Dopis-POZVÁNKA VŠEM

2016-00-01-Oznámení-XII. kongres CSS-STERIL.CZ

2016-program-xii-mezinar-kongres-css-steril-cz-brno-2016

2016-02-01-Přihláška na STERIL.CZ-jednotlivci

8. ročník mezinárodní konference dezinfekce a hygieny byl premiérou pod hlavičkou společnosti Perfect Distribution a.s. a ve dvou dnech přinesl spoustu informací i zážitků pro všechny zúčastněné

24. 06. 2016 · Komentáře 

DSC_0006DSC_0012
DSC_0010DSC_00198. ročník mezinárodní konference dezinfekce a hygieny byl premiérou pod hlavičkou společnosti Perfect Distribution a.s. a ve dvou dnech přinesl spoustu informací i zážitků pro všechny zúčastněné.

Konference, která letos nesla téma „Bezpečí zdravotnických pracovníků“, přivítala na 170 účastníků, kteří si mezi sebou mohli porovnat své zkušenosti z českých i slovenských nemocnic, záchranných služeb, ale i ze zahraničních misí. A pozadu nezůstala ani neformální část programu. Po několika ročnících strávených brázděním brněnské přehrady čekalo na účastníky překvapení v podobě mimořádného divadelního představení v Divadle Husa na provázku. Hra Amadeus (tj. Milovaný bohem) v hlavní roli s Miroslavem a Martinem Donutilovými byla jistě nečekaným zážitkem.

Velké díky patří nejen všem zúčastněným, kteří často přijížděli i z větších dálek, ale hlavně přednášejícím, díky kterým je konference přínosná po odborné stránce. Zvláštní poděkování patří i organizačnímu týmu konference, bez kterého by se tato již tradiční akce jen stěží obešla.

.

.

.

.

.

.

.

Změna termínu a formátu veletrhu REHAPROTEX

24. 05. 2016 · Komentáře 

P100F11
2.
Výstavní výbor veletrhu REHAPROTEX, složený ze zástupců nejvýznamnějších firem, asociací, renomovaných odborníků z komerční i vědecké sféry, představitelů státní správy, samosprávy i neziskového sektoru rozhodl na svém zasedání koncem měsíce dubna o změně konceptu a termínu konání veletrhu.
V roce 2016 v původně avizovaném termínu veletrhu REHAPROTEX se uskuteční na brněnském výstavišti řada odborných kongresů, sympozií a seminářů s mezinárodní účastí pod názvem KONGRES MEDICAL SUMMIT BRNO.

Součástí tohoto kongresového dění bude i již tradiční akce České společnosti pro sterilizaci /CSS/ – XII. Mezinárodní  kongres STERIL.CZ – Brno 2016, který se uskuteční v termínu 18. – 19.10.2016  v Kongresovém centru Brněnských veletrhů a výstav.
Očekávána je standardně vysoká účast partnerů, členů a příznivců CSS, kteří již po řadu let v říjnovém termínu zaplňují kapacity Kongresového centra.
I v roce 2016 plánujeme dvoudenní odborné setkání zdravotnických i jiných pracovníků interesujících se problematikou sterilizace zdravotnických pomůcek a související problematikou.

Vyhraďte si i Vy uvedený termín v kalendáři a přijeďte do Brna, do Kongresového centra BVV na mezinárodní kongres STERIL.CZ – Brno 2016. Budete vítáni !!!!

REHAPROTEX:  REHAPROTEX_Zmena_terminu

Resumé z XIV. mezinárodního kongresu Centrální sterilizace Vysočina 2016

18. 04. 2016 · Komentáře 

DSCF2271Mezinárodní kongres Centrální sterilizace Vysočina se konal letos již počtrnácté. Účastníky kongresu přivítalo jarní sluníčko a nádherný výhled na sportovní SKI arénu. Významné akce se zúčastnilo 187 hostů z celé republiky a kolegové ze Slovenska, 5 hlavních sponzorů a 13 hostujících vystavujících firem. Akce se konala pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina a České společnosti pro sterilizaci. Nosnými tématy byla dezinfekce a sterilizace, a její účinnosti, validace procesů a naplňování legislativy. Zajímavým sdělením byla i ekonomika CS od slovenské kolegyně, její pozitiva a negativa.

Byla představena nová sterilizace v první soukromé nemocnici na Slovensku a rekonstrukce pracovišť napříč celou Českou republikou. V oblasti systémů jakosti jsme byli seznámeni s nejčastějšími zjištěními v rámci certifikačních auditů od externího auditora.

Zazněly přednášky o důležitosti přípravy napájecí vody pro kvalitu sterilizace, o problému výskytu legionelly ve vodovodním systému zdravotnického zařízení, a také o renovaci, servisu a značení chirurgických nástrojů.

Závěrečnou tečkou dvoudenního kongresu byl příspěvek známé osobnosti, která se zabývá problematikou partnerských vztahů a která zpestřila bohatý program svojí odbornou přednáškou.

Velké poděkování patří všem.

Irena Svobodová za organizační výbor kongresu

v Novém Městě na Moravě dne 14.4.2016

XIV. Dny centrální sterilizace – Vysočina 2016

11. 03. 2016 · Komentáře 

01Nemocnice Nové Město na Moravě a industriální partneři za garance České společnosti pro sterilizaci pořádá v hotelu SKI ve dnech 5. – 6.4.2016 tradiční mezinárodní konferenci  XIV. Dny centrální sterilizace – Vysočina 2016.
Další informace budou oznámeny v předstihu.

1. informace: Akce-02-07-CSS-Vysocina-2016-pozvanka-DL-2.info

Další informace, včetně AKTUÁLNÍHO FINAL PROGRAMUnajdete na tomto webu na stránce Odborné akce.

Neschválené biocidní účinné látky

8. 02. 2016 · Komentáře 

ickoNeschválené účinné látky

Evropská komise může postupem podle čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění, rozhodnout o neschválení účinné látky.

Přípravky obsahující neschválenou účinnou látku nemohou být dodávány na trh. Přípravky dodávané na trh před vydáním rozhodnutí Komise mohou být v souladu s čl. 89 výše uvedeného nařízení dodávány na trh 12 měsíců a používány 18 měsíců od doby, kdy rozhodnutí Komise o neschválení takové látky vstoupí v platnost.

V níže dostupné tabulce (PDF) je uveden seznam látek v kombinaci s příslušným typem přípravku, pro který Komise vydala rozhodnutí o neschválení.

Dodavatelé dotčených biocidních přípravků mohou oznámit stažení biocidního přípravku z trhu prostřednictvím registru CHLAP, viz přiložený návod dostupný níže.

kontaktní email: biocidy@mzcr.cz

Přílohy:
2016-02-03_neschvalene_UL_pub
Návod_na_podání_oznámení_o_stažení_výrobku

Krásné a pohodové Vánoce a úspěšný Nový rok 2016 !!!

17. 12. 2015 · Komentáře 

ZZ-IMG_3625Krásné a pohodové svátky vánoční, bohatého Ježíška, pohodu na těle i v duši a pak vše dobré a radostné, plné srdce zdraví a veselou náladu v roce 2016 a vlastně pořád přeje všem členům, partnerům a příznivcům jménem České společnosti pro sterilizaci předsednictvo a revizní komise.

A taky hodně medvídků a medvědic nebo sněhuláků a sněhuláčic !!!   Výběr je veliký………

.

.

.

.

INFORMACE – NOVÁ EVROPSKÁ NAŘÍZENÍ V OBLASTI ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

14. 12. 2015 · Komentáře 

logo-mzcr

Vážení,

v souvislosti s nově připravovanými NAŘÍZENÍMI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH A O ZMĚNĚ SMĚRNICE 2001/83/ES, NAŘÍZENÍ (ES) Č. 178/2002 A NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1223/2009 A O IN VITRO DIAGNOSTICKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH,

si Vás Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen “Ministerstvo“) dovoluje informovat o připravovaných změnách prostřednictvím krátkých seminářů, které se budou zaměřovat na jednotlivé dotčené subjekty (výrobci, distributoři atd.).

Termíny jednotlivých seminářů budou uveřejněny na oficiálních stránkách Ministerstva, kde bude také uvedena kontaktní adresa, na kterou se mohou případní zájemci hlásit.

Předpokládaný začátek těchto seminářů je únor 2016.
Zdroj: web MZ ČR

Mezinárodní kongres STERIL.CZ – Brno 2015 je minulostí

6. 11. 2015 · Komentáře 

STERIL.CZ – Brno 2015. Ve dnech 20. – 21.10.2015 se v Kongresovém centru BVV /KC/ v Brně pod záštitou hejtmana JmK, ředitele FN Brno a hlavního hygienika ČR v zastoupení ředitele KHS se sídlem v Brně uskutečnil  XI. Mezinárodní kongres  STERIL.CZ. Tato tradiční vzdělávací a společenská akce je součástí zdravotnického týdne Medical Summit Brno a je realizována v gesci České společnosti pro sterilizaci /CSS/ a organizačně i programově se na ní podílí každoročně i odd. Centrální sterilizace /CS/ FN Brno.

Letošní ročník proběhl za účasti 233-ti řádně registrovaných účastníků z celé ČR a Slovenska. V KC se prezentovalo  i  39 smluvních partnerů CSS – firem vyrábějících, dovážejících nebo prodávajících zdravotnické prostředky /ZP/ nebo produkty a zboží vztahující se k technologiím dekontaminace, dezinfekce či sterilizace těchto ZP. K nim se přidaly i dvě externí firmy, mající zájem o spolupráci a oslovení účastníků kongresu.

V dvoudenním programu bylo předneseno 29 odborných sdělení, z toho 5 zahraničními autory z Kolumbie a Slovenska. Management kongresu děkuje všem účastníkům za aktivní nebo i pasívní přístup a návštěvu kongresu. Zvláštní poděkování patří přednášejícím – za erudovaná sdělení a diskutujícím za vytvoření neformální pracovní atmosféry a za přínosné diskuse v auditoriu i kuloárech kongresu. Většina sdělení bude po souhlasu autorů pro zájemce publikována na webu CSS – na stránkách e-časopisu Nové vademecum sterilizace. Všichni účastníci kongresu ocenili přítomnost a prezentaci  41 firemních partnerů CSS. Je i jejich zásluhou, že kongresové dění probíhá na vysoké úrovni a je pro účastníky zdrojem informací a nových kontaktů – za to jim patří každoroční dík. Prezentační prostory v předsálí kongresu, zaplněné stoly a materiály firem, jsou každoročně malým brněnským veletrhem toho, co je na sterilizačních pracovištích nezbytné a potřebné.

Pro organizační tým letošního kongresu STERIL.CZ – Brno 2015 jsou uvedená fakta a úroveň akce závazkem a dalším podnětem pro přípravu následujícího, XII. Mezinárodního kongresu STERIL.CZ – Brno 2016. Budeme se proto i v příštím roce v tradičním říjnovém termínu těšit na vaši účast a na kolegiální a přátelská setkání na kongresu České společnosti pro sterilizaci – STERIL.CZ – Brno 2016.

Za ogranizační tým kongresu RNDr. Bruno Šudřich

 

Další stránka »

Co je to RSS? Klikněte pro více informací
  • Kategorie


  • Aktuality emailem

    Zadejte e-mail, na který si přejete zasílat nové aktuality:

    V okně, které vyskočí, opište autorizační kód a potvrďte tlačítkem.

  • EnglishThe Czech Society for Sterilisation / Česká společnost pro sterilizaci - CSS/ is a society with ambitions to provide space for information exchange as well as to inform both professional and general public of selected activities. »
  • DeutchDie Tschechische Gesellschaft für die Sterilisation /Česká společnost pro sterilizaci - CSS/ ist eine Gesellschaft, die sich zum Ziel setzt, den Informationsaustausch zu ermöglichen sowie den Raum für die Informierung der breiten Öffentlichkeit über bestimmte Aktivitäten zu eröffnen. »
  • FrancoisSociété Tcheque de Stérilisation / Česká společnost pro sterilizaci - CSS / est une société dont l´ambition est d´assurer un espace pour un échange d´informations de meme que pour un renseignement du public vaste autant que specialisé sur des activités choisies. »
Adventures of Johnny Tao full lenght Carlos Mencia: No Strings Attached download movie Jam download movie Murder Party download movie Mischief Night download movie Plan Bee download movie Carlos Mencia: No Strings Attached download movie Jam download movie Murder Party download movie Mischief Night download movie Plan Bee download movie cialis interactions