IV. Sněm České společnosti pro sterilizaci

icko
Vážené kolegyně a kolegové, členky a členové CSS !

Dovolte, abych vás jménem předsednictva České společnosti pro sterilizaci /CSS/ oslovil a požádal vás o aktivní spolupráci při přípravě našeho IV. Sněmu, který svoláváme u příležitosti  konání  XI. Mezinárodního kongresu STERIL.CZ v Brně na den  20.10.2015. na 14 hodin v jednacím sále kongresu.

Sněm členů je nejvyšším orgánem České společnosti pro sterilizaci a dle jednacího řádu CSS musí být svolán vždy 3 měsíce před ukončením volebního období předsednictva nebo vždy, požádá-li o to nejméně čtvrtina členů.

Letos volební období současného předsednictva i revizní komise končí a proto je třeba zvolit orgány naší společnosti.

Se vší   vážností  vás proto  všechny žádám, abyste zodpovědně zvážili a navrhli  kandidáty na funkce v předsednictvu a revizní komisi CSS. Návrhy laskavě odesílejte e-mailem či písemně na adresu CSS ( kontakty  jsou uvedeny na našem webu http://www.steril.cz/ a to nejpozději do 31.8.2015. Je samozřejmé, že navržení kandidáti musí s vlastní kandidaturou souhlasit.

S úctou

MUDr. Ivan Kareš

místopředseda České společnosti pro sterilizaci

Ve Zlíně dne  19.6.2015

Příloha :Sněm 2015-02-dopis členům volby 2015 – návrh Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *