XIII. konference DDD 2018 – Přívorovy dny – Poděbrady

Sdružení DDD ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, Praha, Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Brno, Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i., Praha a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach připravuje ve dnech 14.-16.5.2018 již třináctý ročník konference s mezinárodní účastí věnovaný novým poznatkům v oborech DDD.

Hlavním tématem XIII. konference dezinfekce, dezinsekce a deratizace bude bezpečnost potravin a problematika s tím související.

Součástí konference bude výstava přípravků a výrobků pro DDD v praxi.

Rádi Vás přivítáme v přívětivém prostředí půvabného lázeňského města Poděbrady, které se na tři květnové dny stane zdrojem nových poznatků z oborů DDD.

Více: 2018-01-XIII Konf. DDD první oznámení

2018-01-03-Poděbrady-XIII. konference POZVÁNKA

2018-01-04-Poděbrady-XIII. konference přihláška