XIII. mezinárodní kongres STERIL.CZ – Brno 2017

Česká společnost pro sterilizaci /CSS/ pořádá tradiční akci XIII. mezinárodní  kongres STERIL.CZ – Brno 2017, který se uskuteční v termínu 24. – 25.10.2017  v Kongresovém centru Brněnských veletrhů a výstav. Očekávána je standardně vysoká účast partnerů, členů a příznivců CSS, kteří již po řadu let v říjnovém termínu zaplňují kapacity Kongresového centra. I v roce 2017 plánujeme […]

WFHSS – World Sterilization Congress 2017 – Bonn, Germany

………. Mezinárodní federace, jejímž členem je i Česká společnost pro sterilizaci, tedy  WFHSS – World Federation for Hospital Sterilization Sciences, ve spolupráci s německou odbornou společností DGSV – Deutsche  Gesellschaft fur Sterilgutversorgung e.V. ,  pořádá ve dnech  4.- 7. 10.2017  ve World Conference Center Bonn, Německá republika 18. Světový sterilizační kongres – 18th World Sterilization […]

II. Konference centrálních operačních sálů a sterilizace

Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Vás zve na II. Konferenci centrálních operačních sálů a sterilizace, která se uskuteční v Kampusu Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem ve dnech 8.-9.6.2017. Odborná témata: Multioborová spolupráce – trend moderní medicíny Bezpečnost pacienta a personálu na operačním […]

Zásady desinfekce a hygieny v praxi

Společnost Perfect Distribution a.s. za garance České společnosti pro sterilizaci pořádá ve dnech  25. – 26.5.2017  v Hotel Bobycentrum, Brno mezinárodní kongres na téma Zásady desinfekce a hygieny v praxi. Kongres bude ohodnocen kreditními body v souladu s Vyhl. č. 4/2010 Sb. Program bude zveřejněn bezprostředně. Pozvánka: Akce-08-02-Perf.Distr.-Pozvánka na konferenci Zásady desinfekce a hygieny Program: […]

XV. Dny centrální sterilizace – Vysočina 2017

Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.  a industriální partneři za garance České společnosti pro sterilizaci pořádá v hotelu SKI ve dnech 29. – 30.3.2017 tradiční mezinárodní konferenci  XV. Dny centrální sterilizace – Vysočina 2017. Další informace budou oznámeny v předstihu. Pozvánka a 1. informace:  Akce-03-05-Vysocina-2017-pozvanka-DL-2.info Program: Akce-03-07-Vysocina-program-2017 Interaktivní přihláška:  Akce-03-03-CS-Vysocina2017-navratka-DL-interaktivni .

I. ANIOSDAYS v ČR

Firmy  MSA medical s.r.o.   a     Anios Laboratoires /Fr/  pořádají ve dnech 7.2. 2017 / v Olomouci/  a 8.2.2017 /v Praze/ za garance České společnosti pro sterilizaci odbornou vzdělávací akci pro NLZP. . Oznámení a program: Olomouc:Akce-05-03-MSA-Olomouc pozvanka final ANIOSDAYS 7.2.2017 Praha:Akce-05-04-MSA-Praha pozvanka final ANIOSDAYS 8.2.2017 .

Hygiena v provozu operačních, zákrokových, endoskopických pracovišť a moderní sterilizace a dezinfekce současnosti

Firma Vistex Medical, s.r.o. za spoluúčasti firem Getinge Czech Republic, s.r.o., BAG Health Care GmbH a Hartmann-Rico, a.s. za garance České společnosti pro sterilizaci pořádá v Karlovarské krajské nemocnici, a.s. pod patronací oddělení ústavní hygieny a epidemiologie vzdělávací pracovní den pro NLZP. Pozvánka a program:  akce-02-02-vistex-kkn_2017__pozvanka .

17th World Sterilization Congress – Brisbane, Australia

Světová federace odborných společností WFHSS vybrala pro rok 2016 Brisbane v Austrálii jako dějiště 17. světového kongresu. Níže je přiložena pozvánka prezidentky australské společnosti FSRACA Lynne Noringové a organizačního výboru. Welcome to Australia, or should I say G ‘Day! For the first time ever the world of Sterilization will travel to the land down under, […]

XII. Mezinárodní kongres STERIL.CZ – Brno 2016

 Česká společnost pro sterilizaci /CSS/ pořádá tradiční akci mezinárodní  kongres STERIL.CZ – Brno 2016, který se uskuteční v termínu 18. – 19.10.2016  v Kongresovém centru Brněnských veletrhů a výstav. Očekávána je standardně vysoká účast partnerů, členů a příznivců CSS, kteří již po řadu let v říjnovém termínu zaplňují kapacity Kongresového centra. I v roce 2016 plánujeme […]

V. celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou

FORLIFE n.o. – Všeobecná nemocnica Komárno a spoluorganizátoři a partneři pořádá v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne, SK odbornou konferenci na téma Bezpečnosť pacienta – Bezpečnosť zdravotnického pracovníka. Více: 2016-04-01-SK-FORLIFE-Komárno-29.9.2016-konferencia_program_ 2016-04-02-SK-FORLIFE-Komárno-29.9.2016-navratka_konferencia pasivna ucast

Bezpečí zdravotnických pracovníků

Společnost Perfect Distribution a.s. za garance České společnosti pro sterilizaci pořádá ve dnech 26. – 27.5.2016 v Brně v Hotelu Myslivna mezinárodní kongres pro zdravotnickou veřejnost. Pozvánka: Akce-03-01-Prefect Distribution-pozvanka na konferenci Brno2016-v2-print Program:Akce-03-03-program konference Brno2016-fin . . . .

I. Konference centrálních operačních sálů a sterilizace

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, dovoluji si vás pozvat na I. Konferenci centrálních operačních sálů a sterilizace, která se bude konat 26. 5. 2016 ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a.s., v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Smyslem akce je setkání lékařů, sester a dalších zdravotníků pracujících na operačních sálech a sterilizaci, […]

Hygienická prevence ve zdravotnictví

Firma Jana Kadaňková za účasti řady specializovaných firem působících v českém zdravotnictví a za odborné garance České společnosti pro sterilizaci pořádá ve dnech 19.-20.5.2016 na Zámku Mikulov odbornou konferenci s mezinárodní účastí pro zdravotnické pracovníky. . . Pozvánka a program:Akce-12-02-JKad-Hygienická prevence ve zdravotnictví Mikulov 2016 Přihláška:Akce-12-03-JKad-Přihláška Mikulov 2016 .

XII. konference DDD 216 – Přívorovy dny – Poděbrady

Sdružení pracovníků v dezinfekci, dezinsekci a deratizaci České republiky, z.s., ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, Praha, Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Brno, Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i., Praha a Univerzitou veterinárského lekárstva  a farmácie v Košiciach pořádají ve dnech 9. – 11.5.2016 v Poděbradech XII. tradiční konferenci s mezinárodní účastí – […]

XIV. Dny centrální sterilizace – Vysočina 2016

  Nemocnice Nové Město na Moravě a industriální partneři za garance České společnosti pro sterilizaci pořádá v hotelu SKI ve dnech 5. – 6.4.2016 tradiční mezinárodní konferenci  XIV. Dny centrální sterilizace – Vysočina 2016. Další informace budou oznámeny v předstihu. 1. informace: Akce-02-07-CSS-Vysocina-2016-pozvanka-DL-2.info Final program:Akce-02-09-CSS – Vysočina XIV – 4 – 2016 Final program Návratka – přihláška: […]

Konference “International Standards and Policy“

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví /ÚNMZ/, jako národní normalizační orgán a člen Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC), si Vás dovoluje pozvat na konferenci pořádanou IEC, ISO a Evropskou hospodářskou komisí OSN (UNECE) nazvanou „International Standards and Policy“. Konference má zejména upozornit na výhody plynoucí z odkazování na […]

V. Celoslovenská konferencia sestier a iných zdravotnických pracovníkov pracujúcich na pracoviskách CS

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia sestier pracujúcich na pracoviskách centrálnej sterilizácie, Regionálna Komora Bratislava III. pri SKSaPA a Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava si Vás dovoľujú pozvať na celoslovenkú konferenciu do Bratislavy /SK/, ktorá sa koná 29.10.2015. Místo konania bude DFNsP Bratislava, Limbova č.1. Česká společnost pro sterilizaci vyzývá své členy k účasti, […]