Máte dotaz? Zkontrolujte prosím všechny níže uvedené otázky. Můžete také použít vyhledávání vpravo nahoře. Pokud nenaleznete řešení Vašeho problému, zadejte dotaz do formuláře:

  Dobrý den, prosím laskavě o vyjasnění pojmů u následující části vyhlášky – IV.IX. Kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů, bod 2 a – Frekvence použití biologických indikátorů: bod 3. jedenkrát za měsíc – u sterilizátorů, které jsou umístěny na odděleních centrální sterilizace či sterilizačních centrech, operačních sálech, operačním traktu a na pracovištích, která sterilizují materiál pro jiná pracoviště. Zajímá mne, co je konkrétně myšleno jiným pracovištěm. Ordinaci sdílím s kolegou, který je zároveň majitelem autoklávu a ten mi přístroj promajímá za účelem sterilizace mých nástrojů. Přístroj tedy využíváme oba na jednom pracovišti. Příslušná HS trvá na tom, že jsem “jiné pracoviště”, i když jsem na pracovišti stejném a požaduje kontrolu sterilizátoru každý měsíc. Ovšem v mém předchozím působišti, při stejném sdílení autoklávu v jednom místě, kdy byl majitelem kolega, jiná místně příslušná HS nic podobného nevyžadovala a shledala dostačující kontroly podle ostatních bodů. Prosím o objasnění. Děkuji

  17. 07. 2018 · 1 komentář 

  Dobrý den, prosím o informaci zda je vhodné používat sterilizátor UV-C Blue v kosmetické provozovně a jakým způsobem se provádí kontrolní testy. Děkuji

  29. 06. 2018 · Komentáře 

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda se musí v zubní ordinaci vysterilizované nástroje (kleště, pátradla, zrcátka) vyndávat sterilně z kazety nebo kontejneru podávkami, když dutina ústní není sterilní. děkuji

  26. 06. 2018 · Komentáře 

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zdali AKUTOL patří mezi hemostyptika?

  15. 06. 2018 · Komentáře 

  Dobrý den, můžete mi prosím poradit, zdali může obsluhovat a vyhodnocovat testy u autoklávu i sanitář bez dohledu všeobecné sestry ? Děkuji za odpověď

  14. 06. 2018 · 2 komentářů 

  Dobrý den, poraďte mi, prosím. Jestliže sterilizuji síto s nástroji v kontejneru, zda je možné zabalit ho do plátěné roušky, a nebo se musí použít poze rouška ,,papírová ke sterizaci určená“ ? A ještě jeden dotaz: Musí být v kontejnerech víka dvojitá – to znamená 1.víko děravé s filtrem 2.víko plné, nebo se může zabalit síto do papíru a použít víko děravé s filtrem.

  11. 06. 2018 · Komentáře 

  mohu poprosit o informaci, jak sterilizovat flexibilní cystoskopy a bronchoskopy než jen vyšším stupněm desinfekce, i když výrobce se přiklání pouze k tomuto postupu, nicméně chystanou změnou legislativy má být tato forma desinfekce nedostatečná, tedy zakázaná. Předem děkuji.

  11. 06. 2018 · 1 komentář 

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, co bylo podkladem pro tabulku parametrů sterilizace sytou vodní parou v bodě 6.1.1. vyhlášky č. 306/2012 Sb. Vychází uvedené hodnoty z nějaké evropské normy, případně z nějakých studií? Předem děkuji za odpověď.

  11. 06. 2018 · 1 komentář 

  Dobrý den, na našem op. sále s přísálovou sterilizací používáme autokláv Unisteri a Statim 5000 a Statim 5000 G. Chtěla bych se zeptat, jestli je sterilizace ve Statimu rovnocenná jako v Unisteri. Jestli je možné po infekčním pacientovi ( MRSA, HIV ) sterilizovat nástroje ve Statimu ( program duté balené S 134/10 ) a ihned znovu použít nebo se musí zabalit a dát do autoklávu ( 121/20 ). Názory se na našem pracovišti různí. Mě učili, že Statim nevytváří vakuum, proto steriliizace není tak účinná jako v autoklávu. Prosím o odpověď, jak postupovat u infekčního pacienta. Děkuji

  29. 05. 2018 · 1 komentář 

  Dobrý den,ráda bych se zeptala,jak je to s kompetencemi a možnostmi u zdravotnických asistentů ( pratických sester) ,kteří v Brně úspěšně dokončili certifikovaný kurz “ METODY STERILIZACE A DEZINFEKCE,ZPUSOBY JEJICH KONTROLY“ na NCO-NZO, včetně splněné praxe, pracuji pro Olomouckou nemocnici již 7 rokem a nemohu zde sloužit sama jedinou službu. Denní/noční. Stále musím mít k sobě všeobecnou sestru. Předem děkuji za odpověď

  16. 05. 2018 · Komentáře 

  Dobrý den,prosím o odkaz, kde najdu hygienické normy pro denní stacionář k aplikaci cytostatik a aplikace transfuzí. Normy pro místnosti pacientů (počet WC…) i pro zázemí personálu (hygienická smyčka…).

  14. 05. 2018 · Komentáře 

  Dobrý den, jsme distributorem zdravotnického prostředku (ZP), jehož výrobce je z EU. Výrobce uvádí v Návodu k použití (NkP) parametry sterilizace 121°C, přetlak 1 bar, doba sterilizační expozice 15 minut. Poskytovatel sterilizoval ZP při 121°C, přetlak 1,05, doba sterilizační expozice 20 minut. Došlo k poškození ZP (polykarbonátová nádoba zvlhčovače).Otázka: Jaké parametry sterilizace je nutné dodržet?Parametry, které stanovil výrobce nebo parametry, které zmiňuje Vyhl. 306/2012 Sb. Příloha IV; IV.III. čl. 6.1.1. V našem konkrétním případě se liší doba sterilizační expozice. Výrobce 15‘, Vyhláška 20‘.Jaké předpisy musí poskytovatel zdravotních služeb dodržet, když je evidentní rozpor mezi pokynem výrobce a praxí při sterilizaci ZP.Domnívám se, že poskytovatel zdravotních služeb musí dodržovat zák. 268/2014 Sb. o ZP, NV 54/2015 Sb. o technických požadavcích na ZP a i zmiňovanou Vyhl. 306/2012 Sb. Příloha IV; IV.I. čl. 1, to znamená, že ZP se sterilizuje podle pokynů uvedených výrobcem v NkP . Stejně tak chápu i informace vyplývající z ČSN EN ISO 17664:2004 čl. 3.1 a 3.10 Děkuji Vám za odpověď.

  28. 03. 2018 · Komentáře 

  dle vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb. se uvádí,že “ Na Centrální sterilizaci zodpovídá za provoz a kvalitu zdravotnický pracovník, který absolvoval specializační studium nebo certifikační kurz, případně jiný zaškolený zdravotnický pracovník lékařského oboru.“Ráda bych se zeptala, o jaký kurz se jedná a zda je nějaký připravován pro letošní rok- 2018.

  26. 03. 2018 · Komentáře 

  Dle vyhl. č. 306/2012 Sb. příloha č. 4 odst. IV.VIII. Dokumentace sterilizace odst. 2. c), je psáno, že úspěšnost sterilizace se dokládá datovaným písemným vyhodnocením Bowie-Dick testu, je-li v programovém vybavení přístroje a uložením testu do dokumentace, s vyjímkou ambulantních lékařů (netýká se chirurgických oborů), kde se test průniku páry provádí jednou týdně včetně dokumentace.

  1. 02. 2018 · 1 komentář 

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda firma vyrábějící, prodávající a zároveň zajišťující servis velkých sterilizátorů při jejich povinných ročních validačních zkouškách nemusí měřit HPR. Po mém dotazu na firmě mi bylo řečeno, že to není dané vyhláškou a tudíž nemusí. Pokud ne, tak jak já si mám vypočítat HPR ? Děkuji

  23. 01. 2018 · 1 komentář 

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jakou expiraci mají nástroje vysterilizované horkovzdušným sterilizátorem, zatavené v k tomu určeném obalu a uložené v uzavíratelné doze. Jaká je expirace u nástrojů, pokud jsou vysterilizované ve dvojitém obalu a uložené v uzavíratelné doze.

  22. 01. 2018 · Komentáře 

  Dobrý den, prosím o informaci jestli existuje nějaký doporučený postup pro dezinfekci masážních tryskových van na rehabilitačních odděleních? Děkuji.

  6. 11. 2017 · Komentáře 

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli existuje test na kontrolu kvality dekontaminačního roztoku.Děkuji za odpověď.Eva

  29. 06. 2017 · Komentáře 

  Dobrý den, prosím o sdělení, jaký je správný postup svlékání kontaminovaných OOPP – nejdříve čepice a ústenka, následně empír, naposledy rukavice nebo jinak? Je to někde popsáno? Děkuji.

  29. 06. 2017 · Komentáře 

  Dobrý den, auditorská firma na nás požaduje, abychom měli k používaným dezinfekcím uložené bezpečnostní listy, které jsou zpracovány podle nařízení EU 2015/830. Některé z těch, které aktuálně máme, prý nevyhovují. Jak poznám, že je bezp.list vystaven podle uvedeného nařízení? Děkuje Vávrová

  22. 05. 2017 · Komentáře