Neschválené biocidní účinné látky

Neschválené účinné látky Evropská komise může postupem podle čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění, rozhodnout o neschválení účinné látky. Přípravky obsahující neschválenou účinnou látku nemohou být dodávány na trh. Přípravky dodávané na trh před vydáním rozhodnutí Komise mohou být v souladu […]

Krásné a pohodové Vánoce a úspěšný Nový rok 2016 !!!

Krásné a pohodové svátky vánoční, bohatého Ježíška, pohodu na těle i v duši a pak vše dobré a radostné, plné srdce zdraví a veselou náladu v roce 2016 a vlastně pořád přeje všem členům, partnerům a příznivcům jménem České společnosti pro sterilizaci předsednictvo a revizní komise. A taky hodně medvídků a medvědic nebo sněhuláků a sněhuláčic !!!   Výběr […]

INFORMACE – NOVÁ EVROPSKÁ NAŘÍZENÍ V OBLASTI ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Vážení, v souvislosti s nově připravovanými NAŘÍZENÍMI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH A O ZMĚNĚ SMĚRNICE 2001/83/ES, NAŘÍZENÍ (ES) Č. 178/2002 A NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1223/2009 A O IN VITRO DIAGNOSTICKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH, si Vás Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen “Ministerstvo“) dovoluje informovat o připravovaných změnách prostřednictvím krátkých seminářů, které se budou zaměřovat […]

Mezinárodní kongres STERIL.CZ – Brno 2015 je minulostí

STERIL.CZ – Brno 2015. Ve dnech 20. – 21.10.2015 se v Kongresovém centru BVV /KC/ v Brně pod záštitou hejtmana JmK, ředitele FN Brno a hlavního hygienika ČR v zastoupení ředitele KHS se sídlem v Brně uskutečnil  XI. Mezinárodní kongres  STERIL.CZ. Tato tradiční vzdělávací a společenská akce je součástí zdravotnického týdne Medical Summit Brno a je realizována v gesci České […]

Zpráva z IV. sněmu CSS

Ve dnech 20.-21.10.2015 se uskutečnil v prostorách Kongresového centra BVV v Brně Mezinárodní kongres STERIL.CZ. V odpoledních hodinách prvého dne kongresu se uskutečnil IV. sněm České společnosti pro sterilizaci /CSS/. Hlavními body programu sněmu byly informace o činnosti CSS, zpráva pokladnice  a revizní komise /zprávy – přílohy jsou uloženy v archivu CSS/. Sněm byl spojen […]

XI. mezinárodní kongres CSS – STERIL.CZ – v Brně

  Vážení kolegové, členové společnosti, partneři, přátelé. Již se kvapem blíží termín XI. mezinárodního kongresu CSS v Brně 20. – 21.10.2015. Dovolujeme si Vám rozeslat přihlášky na tuto výroční akci České společnosti pro sterilizaci. Nabízejte, navrhujte, lákejte sami sebe nebo Vaše spolupracovníky, příp. jiné angažované nebo zajímavé osoby na naši společnou odbornou akci a významné […]

IV. Sněm České společnosti pro sterilizaci

Vážené kolegyně a kolegové, členky a členové CSS ! Dovolte, abych vás jménem předsednictva České společnosti pro sterilizaci /CSS/ oslovil a požádal vás o aktivní spolupráci při přípravě našeho IV. Sněmu, který svoláváme u příležitosti  konání  XI. Mezinárodního kongresu STERIL.CZ v Brně na den  20.10.2015. na 14 hodin v jednacím sále kongresu. Sněm členů je nejvyšším orgánem […]

16-th World Sterilization Congress & Annual konference of AFS

Ve dnech 7. – 10. 10.2015 se koná v Lille, Francie tradiční 16-tý světový kongres Světové federace pro nemocniční sterilizační vědy / WFHSS/ a současně výroční konference Francouzské společnosti pro sterilizaci /AFS/. Více na:    http://www.wfhss-lille2015.com   Dear Colleagues, dear Members of the WFHSS, It is a pleasure to invite you to attend the 16th […]

Vláda schválila novelu zákona o zdravotních službách

Vláda na svém zasedání (23. 9.) schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. „Chceme vybudovat funkční Národní zdravotnický informační systém, který poskytne přehled o dostupnosti a kvalitě léčebné péče v celé České republice. Jeho důležitou součástí bude mimo jiné Národní registr zdravotnických pracovníků. Je to […]

Konference “International Standards and Policy“

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví /ÚNMZ/, jako národní normalizační orgán a člen Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC), si Vás dovoluje pozvat na konferenci pořádanou IEC, ISO a Evropskou hospodářskou komisí OSN (UNECE) nazvanou „International Standards and Policy“. Konference má zejména upozornit na výhody plynoucí z odkazování na […]

V. Celoslovenská konferencia sestier a iných zdravotnických pracovníkov pracujúcich na pracoviskách CS

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia sestier pracujúcich na pracoviskách centrálnej sterilizácie, Regionálna Komora Bratislava III. pri SKSaPA a Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava si Vás dovoľujú pozvať na celoslovenkú konferenciu do Bratislavy /SK/, ktorá sa koná 29.10.2015. Místo konania bude DFNsP Bratislava, Limbova č.1. Česká společnost pro sterilizaci vyzývá své členy k účasti, […]

World Forum for Hospital Sterilisation Services /WFHSS/ se změnilo na World Federation for Hospital Sterilisation Sciences /WFHSS/

  Česká společnost pro sterilizaci /CSS/ oznamuje svým členům, partnerům a všem příznivcům, že byl završen proces transformace „světového fóra pro nemocniční sterilizační služby“ na „světovou federaci pro nemocniční sterilizační vědy“. Nově je tedy CSS řádným členem světové federace – World Federation for Hospital Sterilisation Sciences /WFHSS/. Tento proces byl spojen s volbou nového Executive Committee WFHSS, […]

Veletrhy REHAPROTEX a MEDICAL FAIR BRNO v podzimním termínu

  Veletrh rehabilitačních, kompenzačních a protetických pomůcek REHAPROTEX a veletrh zdravotnické techniky a zdraví MEDICAL FAIR BRNO se budou na brněnském výstavišti konat v termínu 21. – 24. října 2015. MEDICAL SUMMIT BRNO Oba veletrhy v novém termínu bude provázet řada odborných kongresů, sympozií a seminářů s mezinárodní účastí, a to pod společným názvem Medical […]

Registr zdravotnických prostředků

  Dne 1. 5. 2015 byl spuštěn nový Registr zdravotnických prostředků (dále jen „RZPRO„). Tento registr je jednotným systémem pro komplexní správu dat v oblasti zdravotnických prostředků v rámci České republiky. Veřejná část databáze má pouze informativní charakter. Každý si může snadno ověřit, zda určitá osoba splnila registrační povinnost ve vztahu ke své činnosti nebo povinnost […]

XV. Dni centrálnej sterilizácie a centrálnych operačných sál – Zvolen – Slovensko

V termíne od 22. do 24. apríla 2015 Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci so spoločnosťou prevencie nozokomiálnych nákaz a DKT SYSTEM s. r. o. za pomoci odborného garanta PharmDr. Jany Kubíkovej, PhD. organizuje opäť odborný seminár s medzinárodnou účasťou         XV.Dni centrálnej sterilizácie a centrálnych operačných sál. Podľa skúseností z bohato obsadených predchádzajúcich […]

Stanovisko MZ – odbor farmacie – k novému Registru zdravotnických prostředků

V souvislosti se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl zřízen Registr zdravotnických prostředků RZPRO z důvodu přechodu agendy oznamovací povinnosti na Státní ústav pro kontrolu léčiv od 1. 4. 2015.   Více na: http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanovisko-odboru-farmacie-registr-zdravotnickych-prostredku_10090_3.html

VYSOČINA XIII – mezinárodní kongres – Nové Město na Moravě 2015

Nemocnice Nové Město na Moravě a partneři, za garance České splečnosti pro sterilizaci, pořádají ve dnech 25.-26.3.2015 na hotelu SKI, Nové Město na Moravě, XIII. mezinárodní kongres VYSOČINA XIII. CENTRÁLNÍ STERILIZACE zaměřený tématicky na problematiku centrálních sterilizací ve ZZ a aktuální otázky vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb. Více informací na tomto webu na straně Odborné […]